Trumps ontwerpbegroting : minder voor milieu en sociaal beleid, meer voor defensie en "de muur"

"Een budget voor een beter Amerika.  Beloftes gehouden.  Belastingsbetalers eerst".  Verrassend is de titel die Donald Trump aan de presidentiële ontwerpbegroting meegaf niet.  Verrassend zijn nog minder de voorstellen die in het ontwerp staan.  En ook de toekomst zal niet verrassend zijn : Trumps begroting zal zo goed als zeker niet door het Congres raken.

"Als we de budgetten die nu naar milieu en sociale voorzieningen gaan  met een derde verminderen, dan komt er geld vrij voor het leger en voor het bouwen van een muur aan de grens met Mexico".  Dat is, in essentie,  het idee achter de ontwerp-begroting van president Donald Trump. Al verkoopt de Amerikaanse president zijn voorstellen onder de noemer "fiscale rechtvaardigheid".   Volgens Russ Vought, Trumps begrotingschef,  moet het maar eens gedaan zijn met "de verkwistingen in Washington".   Een boodschap waarmee Donald Trump al de verkiezingen in 2016 won...

Democraten : "Dit laten we niet passeren"

Trump mag voorstellen wat hij wil, zijn ontwerpbegroting blijft dode letter zolang het Congres ze niet heeft goedgekeurd.  En vermits de Democraten de meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden zal dat niet gebeuren.  Nancy Pelosi, de voorzitster van het Huis, voorspelt "een nieuwe nederlaag voor Trump".  Méér geld voor "de muur" komt er niet.  "Trump zou het geld beter gebruiken om het land herop te bouwen", zegt Pelosi.  Waarmee ze sneert naar het presidentiële "Make America Great Again"-credo. Donald Trump laat het niet aan zijn hart komen. Hij weet dat hij het ontwerp  in zijn huidige vorm niet door het Congres krijgt.  "A budget for a better America" is dan ook vooral bedoeld als boodschap voor de eigen achterban.

Meest gelezen