Vlaamse regering erkent storm mogelijk als ramp

De Vlaamse regering laat onderzoeken of de storm van het voorbije weekend erkend kan worden als algemene ramp. Dat meldde minister-president Geert Bourgeois (N-VA) vandaag. Door de mogelijke erkenning, zouden mensen die schade ondervonden makkelijker en sneller vergoed kunnen worden.

Bourgeois is niet de enige die beslist of de storm als algemene ramp erkend zal worden. Daarover moet ook het Rampenfonds beslissen. "Vlaamse gemeenten die het voorbije weekend zware schade ondervonden als gevolg van de rukwinden hebben 30 dagen de tijd om een aanvraag in te dienen bij het Rampenfonds om dit stormweer te erkennen als ramp", zegt Bourgeois, "waarna het KMI een onderzoek kan opstarten. Stormwinden met minstens een windsnelheid van 120 kilometer per uur worden als algemene ramp erkend."

Versnelde procedure

Zodra de storm als ramp erkend wordt, hebben de mensen die schade overhielden aan het stormweer drie maanden de tijd om een aanvraag tot vergoeding in te dienen. Bourgeois hoopt dat de procedure zo vlot mogelijk verloopt, maar weet dat dat afhankelijk is van een aantal factoren. "Het hangt ervan af hoeveel gemeenten er juist zijn, want het KMI moet die allemaal onderzoeken. Toch denk ik dat deze regering, zelfs als ze in lopende zaken is, nog zal kunnen overgaan tot erkenning. Dan hebben mensen drie maanden de tijd om aangiften te doen. Zodra die gecontroleerd zijn, kunnen we beginnen met terugbetalen."

Het hangt ervan af hoeveel gemeenten er juist zijn, want het KMI moet die allemaal onderzoeken
Geert Bourgeois (N-VA), Vlaams minister-president

Indien het stormweer als algemene ramp wordt bestempeld, kunnen individuele aanvragen tot schadevergoeding worden ingediend bij het Rampenfonds. Bourgeois wijst erop dat de behandeling van de dossiers door een decreet uit 2016 een stuk sneller kan verlopen dan vroeger het geval was. "Hierdoor kunnen we mensen die schade geleden hebben, sneller dan vroeger vergoeden", aldus de minister-president.

De tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds is voorbehouden voor goederen die niet kunnen verzekerd worden in het kader van een brandpolis "eenvoudige risico's".

Meest gelezen