Nederland haalt eigen klimaatdoelen in 2030 niet

Nederland zal zo goed als zeker zijn eigen doelen om CO2 te verminderen, niet halen. Dat zegt het planbureau. Nederland wil tegen 2030 de CO2-uitstoot met 49 procent verminderen ten opzichte van 1990. De maatregelen zouden zo'n anderhalf tot 2 miljard euro per jaar kosten en dat is dan weer een meevaller.

De klimaatplannen die de Nederlandse regering heeft laten doorrekenen, zorgen in 2030 voor een vermindering van de uitstoot van CO2 tussen de 43 en 51 procent ten opzichte van 1990. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), dat de voorstellen heeft geanalyseerd, maakt daaruit op dat het doel van 49 procent waarschijnlijk niet wordt gehaald.

Het PBL denkt dat met het concept-klimaatakkoord wel "grote stappen" kunnen worden gezet. "Maar er is nog veel werk aan de winkel", klinkt het.

Alleen in het gunstigste scenario wordt de doelstelling gehaald, maar als alles tegenzit in de verste verte niet. Het planbureau wijst op onzekerheden over het precieze effect van de voorgestelde maatregelen. Om die weg te nemen moeten politieke keuzes worden gemaakt.

De kosten van de voorstellen tellen volgens het PBL op tot op 1,6 tot 1,9 miljard euro per jaar in 2030. Dat is aanzienlijk minder dan vorig jaar naar voren kwam uit een eerste analyse van de hoofdlijnen van het klimaatakkoord.

Vooral de bedrijven zouden opdraaien. Bij de gezinnen vallen de plannen het duurste uit voor de laagste inkomens.

Het kabinet beraadt zich vanmiddag nog over de aanbevelingen.

Meest gelezen