Jonas Hamers / ImageGlobe

Ontslagen? Binnenkort kunt u uw ontslagpremie fiscaal voordelig investeren in omscholing

Een van de 28 maatregelen uit de arbeidsdeal lijkt er alsnog door te komen: in de parlementscommissie Sociale Zaken is het opleidingsbudget goedgekeurd. Daarmee kunnen mensen die ontslagen zijn een deel van hun ontslagvergoeding belastingvrij investeren in een opleiding. Doel? Mensen sneller weer aan de slag krijgen in een veranderende jobmarkt.

Dat de arbeidsmarkt op volle toeren draait, dat het aantal vacatures historisch hoog staat, dat jobs almaar digitaler worden en dat we moeite hebben om de beschikbare profielen aan de beschikbare jobs te linken: u hebt het ongetwijfeld al meermaals gehoord of gelezen.

Om mensen makkelijker naar die openstaande posities te krijgen en hen langer aan het werk te houden had de federale regering vorig jaar, vóór ze viel, 28 maatregelen opgelijst in de zogenaamde "arbeidsdeal". Maar door de val van de regering was het niet geheel duidelijk welke maatregelen van die arbeidsdeal nog zouden worden goedgekeurd.

Voor het opleidingsbudget lijkt het alsnog goed te komen. Die maatregel is zopas goedgekeurd in de parlementaire commissie Sociale Zaken. Met het opleidingsbudget wil minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) ervoor zorgen dat werknemers die ontslagen zijn een deel (tot maximaal een derde) van hun opzeggingsvergoeding kunnen omzetten in een som die vrijgesteld is van belastingen en sociale bijdragen. Die mogen ze dan de vijf jaren daarop investeren in opleiding en/of omscholing.

Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD).

Geschikte(re) kandidaten

Een voorbeeld? Stel, u bent een bankbediende en u wordt na drie jaar dienst ontslagen. U had een bruto jaarloon van 35.000 euro en heeft nu recht op een opzeggingsvergoeding van 15.577 euro. Na belastingen houdt u daarvan normaal gezien nog zo'n 9.300 euro over.

De Block hoopt dat wie ontslagen is via dat financiële duwtje in de rug sneller geneigd zal zijn om te investeren in omscholing

Maar als u een derde van die 15.577 euro investeert in omscholing, krijgt u dat deel belastingvrij en vrij van sociale bijdragen uitbetaald. Met die zowat 5.200 euro kunt u dus die opleiding betalen. Enkel de rest van de ontslagpremie wordt nog belast. Netto blijft er, naast die 5.200 euro opleidingsbudget, zo nog eens 6.200 euro over van uw ontslagvergoeding.

De Block hoopt dat ontslagen werknemers via dat financiële duwtje in de rug sneller geneigd zijn om te investeren in opleidingen en omscholingen. Zo kunnen ze misschien geschikte(re) kandidaten worden voor een van die vele vacatures.

Het opleidingsbudget moet wel nog goedgekeurd worden in de plenaire Kamer. 

Meest gelezen