Europese Commissie: "We zullen uitstel brexit niet zomaar goedkeuren"

Het Britse parlement mag dan wel gestemd hebben voor een uitstel van de brexit, het is de Europese Unie die daarover het laatste woord heeft. "En die zal het uitstel niet zomaar goedkeuren", waarschuwt de Europese Commissie.

De Britse regering zal de EU vragen om de brexit, de uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de EU, uit te stellen tot na 29 maart. Het Britse parlement heeft daarvoor het licht op groen gezet. Maar nu is het aan de Europese Unie om dat verzoek al dan niet in te willigen. Alle 27 lidstaten moeten akkoord gaan om een verlaat vertrek van de Britten mogelijk te maken.

Maar het uitstel zal niet zomaar worden goedgekeurd, waarschuwt de Europese Commissie. "De unanieme goedkeuring van de lidstaten is nodig", zegt een woordvoerder, die beklemtoont dat de EU bij uitstel eerst aan haar eigen belangen zal denken. "Het is aan de lidstaten om dat verzoek te overwegen, met als prioriteit de noodzaak om het functioneren van de Europese instellingen te vrijwaren, en met aandacht voor de redenen voor en de duur van het mogelijke uitstel". 

Eerder vandaag had voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk aangegeven dat hij bereid is tot een uitstel, zij het "een langer uitstel", als het Verenigd Koninkrijk met een duidelijke strategie op de proppen komt. Europees Parlementslid en brexit-onderhandelaar Guy Verhofstadt gaf al te kennen dat hij een uitstel tot 30 juni geen goed idee vindt.

De Europese staatshoofden en regeringsleiders ontmoeten elkaar volgende week donderdag en vrijdag voor een Europese top. Een uitstel van de brexit zal daar worden besproken.

"Jengelen"

Ook Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) heeft al gereageerd op de Britse vraag om uitstel. Hij kan zich er wel in vinden, maar net als de meeste Europese leiders vindt hij wel dat het uitstel gepaard moet gaan met een concreet voorstel van Britse kant. Daarnaast hoopt Bourgeois dat het uitstel uiteindelijk zal leiden tot afstel. "Ik blijf hopen dat de Britten uiteindelijk terugkomen op de brexit", reageert hij.

De Nederlandse premier Marc Rutte klinkt scherper. Ook hij vindt dat de Britten maar eens duidelijk moeten zeggen wat ze willen. "Wat heeft het voor zin om nog maanden door te jengelen met elkaar, terwijl je nu al twee jaar in dit cirkeltje ronddraait.

Meest gelezen