Nicolas Maeterlinck

Kamer keurt minimale dienstverlening in gevangenissen goed

De Kamer heeft het wetsontwerp voor de minimale dienstverlening in de gevangenissen goedgekeurd. Voortaan zal de overheid cipiers kunnen opvorderen bij een staking na 48 uur.

De politieke discussie over de minimale dienstverlening in de gevangenissen sleept al ettelijke jaren aan. Maar met de goedkeuring door de Kamer komt daar nu een einde aan. De socialistische partijen en de PVDA stemden tegen omdat de wet volgens hen het stakingsrecht aantast. Groen en Ecolo steunden de wet wel omdat het volgens hen om de fundamentele rechten van de gedetineerden gaat.

Wat betekent het voorstel concreet? Bij een staking van meer dan 24 uur moet het personeel 72 uur op voorhand laten weten of ze gaan staken of niet. Op die manier kan er per gevangenis gekeken worden of er genoeg personeel is. Als dat niet het geval is, kan de overheid cipiers na 48 uur opvorderen. 

Voor de gevangenen betekent de nieuwe wet dat ze bij lange stakingen - en die zijn er in het verleden meermaals geweest - ook nog zullen kunnen douchen, een wandeling zullen kunnen maken, contact hebben met hun advocaat of met familie ...

De Kamer heeft het wetsontwerp nu goedgekeurd. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) reageert tevreden: "Vier jaar intens onderhandeld om gevangeniswezen naar een hoger niveau te tillen. Betere omstandigheden personeel en gedetineerden = beter gevangenisklimaat", schrijft hij op Twitter. België is in het verleden internationaal al meermaals op de vingers getikt omdat bij lange stakingen in de gevangenissen de rechten van de gevangenen werden geschonden.

De kernproblemen worden niet aangepakt. Er is een misnoegdheid en een demotivatie bij het personeel. Dat is nog nooit zo groot geweest als nu

Filip Dudal, christelijke cipiersvakbond ACV

Volgens Gino Hoppe van de socialistische vakbond ACOD zal er in de praktijk niet zoveel veranderen. "Men doet alsof alles hiermee opgelost is, maar voor ons niet. De problematiek binnen het gevangeniswezen is dramatisch." ACV-secretaris voor Justitie Filip Dudal vindt dat de echte problemen nog steeds niet worden aangepakt: "De kernproblemen zijn overbevolking, de verlofachterstand, de kledijproblematiek en het absenteïsme. Kortom, er is vooral een misnoegdheid en een demotivatie bij het personeel. Dat is nog nooit zo groot geweest als nu."

Hoewel er in de discussie veelal gefocust wordt op die minimale dienstverlening staat er veel meer in. Een handig overzicht kan u hier vinden.

Meest gelezen