Granieten grafsteen van Charlotte Van Walleghem in Staden verdwenen

Om het overlijden van Charlotte Van Walleghem te herdenken, ging de familie afgelopen zaterdag naar de begraafplaats van Staden met bloemen. Een paar dagen nadien ging de vader nog eens terug en toen stelde hij vast dat een granieten blok met de foto van de overleden Charlotte verdwenen is.

In 2003 werd de West-Vlaamse Charlotte Van Walleghem vermoord. Precies zestien jaar geleden. Om dat te herdenken ging de familie afgelopen weekend naar de begraafplaats in Staden met bloemen. De dag daarna stormde het hevig in West-Vlaanderen. Om die reden ging de papa van de overleden Charlotte op maandag nog eens kijken of er geen schade aan het graf was. Toen stelde hij vast dat het granieten blok met foto verdwenen was.

Weggewaaid?

Op zondag 10 maart trok een hevige storm met veel wind over onze provincie. Kan het zijn dat de steen met foto is weggewaaid? "Het is een granieten blok waarin de foto van Charlotte gegraveerd werd. Het eerste idee was dat de steen is weggewaaid maar eigenlijk weegt dat blok heel veel. Dan zou die steen gewoon tussen de andere zerken liggen maar dat was niet het geval", zegt Sarah Van Walleghem, de zus van Charlotte. De familie vermoedt dat het om diefstal gaat.

Emotionele waarde

Charlotte overleed precies zestien jaar geleden maar ze is nog lang niet vergeten: "Ik was bijna 22 jaar oud toen mijn zus Charlotte op achttienjarige leeftijd werd vermoord. Die granieten steen met haar foto heeft op zich niet zoveel financiële waarde maar natuurlijk wel een grote emotionele waarde", besluit zus Sarah.

Meest gelezen