NICOLAS MAETERLINCK

Cipiers Leuven-Centraal staken bij opening vernieuwde vleugel

De cipiers van de gevangenis van Leuven-Centraal hebben het werk neergelegd, uit protest tegen het aanslepende personeelstekort in de gevangenis.

De aanleiding voor de staking is de heropening van de gerenoveerde vleugel B van Leuven-Centraal. Die beslissing is net genomen door de directie. Er zou vanochtend al een aantal gedetineerden naar de nieuwe vleugel worden verhuisd, zodat er op termijn plaats is voor anderen.

Maar de cipiers zijn daar niet voor te vinden. "We zijn voorstander van solidariteit met andere gevangenissen die overvol zitten," zegt Hans Lemmens van de socialistische overheidsvakbond ACOD, maar "dit is geen degelijk beleid." 

Geen vervanging tijdens verlof

Op dit moment zijn er 192 cipiers voorzien voor de 300 gevangenen in  Leuven-Centraal. Daarvan zijn er 184 aan het werk, maar tijdens verlofperiodes worden ze niet adequaat vervangen. "Tenzij door tijdelijke contracten van zes maanden, waarbij die werknemers amper enkele dagen opleiding krijgen," klaagt Hans Lemmens.

Voor de vakbonden zou er 10 procent meer personeel moeten komen. Dat zou ook de reïntegratie van gevangenen ten goede komen, want door gebrek aan personeel kunnen de gedetineerden bijvoorbeeld soms niet werken in de werkplaatsen. In Leuven zitten vooral langgestraften met een opendeurregime. Dat wil zeggen dat ze een groot deel van de tijd in groep doorbrengen.

De staking, gesteund door het gemeenschappelijk vakbondsfront, is vanmorgen om 6u 's ochtends begonnen en wordt volgens de vakbonden goed opgevolgd. De politie neemt de taken van de cipiers over in  Leuven-Centraal, maar is daar niet mee opgezet.

Er zijn nog aanwervingen voorzien

Het huidige personeelbestand volstaat om de nieuwe vleugel van Leuven-Centraal in gebruik te nemen en vervolgens ook op te vullen. De loutere interne verhuis van gedetineerden vergt logischerwijs geen extra personeel, zegt Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van de Federale Overheidsdienst Justitie.

Ze wijst erop dat er op korte termijn nog aanwervingen voorzien zijn.
Over de opening van de nieuwe vleugel in Leuven-Centraal is volgens de FOD herhaaldelijk overleg geweest, zelfs vrijdagnamiddag nog. "Dat overleg verliep constructief. We kijken naar alle inrichtingen en rekenen op solidariteit van eenieder om de lasten inzake overbevolking en personeelstekort te verdelen", klinkt het nog.

Meest gelezen