ImageGlobe

Meer Europese steun voor ontslagen werknemers

De EU-lidstaten bereikten een akkoord over de uitbreiding van het Europees Fonds voor de aanpassing aan globalisering (EFG). Dankzij deze uitbreiding kunnen meer ontslagen Europese werknemers steun ontvangen. Hiermee wil de Europese Unie een socialer Europa nastreven. 

Marianne Thyssen, Europees Commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken, wil de regels van het EFG versoepelen om meer slachtoffers van ontslag te kunnen ondersteunen. Ze stelde dan ook voor om het kader waarbinnen het fonds kan optreden, uit te breiden. Zo wordt de drempel van 500 ontslagen werknemers bij een bedrijf verlaagd naar 250 en zal het fonds ook gebruikt worden voor meer dan globalisering alleen. Ook herstructureringen naar aanleiding van digitalisering of automatisering komen voortaan in aanmerking.

De nieuwe regels zullen samen met de Europese meerjarenbegroting voor de periode van 2021 – 2027 ingaan. De onderhandelingen over deze begroting zijn nog volop aan de gang. Over het financiële plaatje is dus nog niets beslist. Het Europees parlement kan deze positie van de lidstaten wel gebruiken om haar eigen ambitieus standpunt te verdedigen. Eerder al pleitte het Europees parlement om het fonds toegankelijker te maken en uit te breiden naar digitalisering en milieu. 

EFG in cijfers

Het Europees Fonds voor de aanpassing aan globalisering werd in 2006 opgericht om steun te bieden aan mensen die hun baan verliezen door structurele veranderingen als gevolg van globalisering. Denk daarbij aan bedrijven die hun productie verplaatsen naar buiten de Europese Unie of simpelweg gevolgen van de economische en financiële crisis.  

Sinds haar oprichting is al meer dan 600 miljoen euro vrijgemaakt voor in totaal 150.000 ontslagen werknemers. Voor de huidige legislatuur (2014 – 2020) had het EFG een begroting van 150 miljoen euro. Tot vandaag kon pas aanspraak gemaakt worden op steun uit het fonds als 1 bedrijf meer dan 500 werknemers gedwongen ontslaat. Deze steun is eenmalig, individueel en beperkt in tijd. 

Meest gelezen