James Arthur Photography

Proefproject ArcelorMittal Gent: "De toekomst is het hergebruik van broeikasgassen"

Staalreus ArcelorMittal Gent start een proefproject samen met chemiebedrijf Dow Benelux en een paar kleinere bedrijven om koolstofmonoxide (CO) en koolstofdioxide (CO2) te hergebruiken. Deze broeikasgassen worden nu al  opgevangen. Maar ze belanden uiteindelijk via de elektriciteitscentrale van Knippegroen in de atmosfeer. Met dit project moet daar verandering in komen.

ArcelorMittal, wie in Zelzate woont kan niet om de staalfabrikant heen kijken en zeker niet om zijn altijd rokende schoorstenen. Het staalbedrijf behoort met zijn hoogovens tot de energieslokoppen van Europa. Die grootgebruikers zitten in het zogenaamde emissiehandelssysteem, een systeem dat schone bedrijven beloont en andere bijstuurt. Daarom haalt ArcelorMittal al een aantal jaren broeikasgassen uit zijn rookgassen om ze te laten verbranden in de energiecentrale van Knippegroen. Het is een stap vooruit, want er komen op die manier minder broeikasgassen in de atmosfeer. Minder, maar nog niet genoeg.

Een stap verder

Vandaag heeft het bedrijf zijn uitstoot van CO2 met 25 procent verminderd ten opzichte van 1990. Tegen 2050 zou die bij voorkeur naar nul moeten dalen. Vandaar het proefproject. In een eerste fase proberen de ingenieurs de broeikasgassen koolstofmonoxide (CO) en koolstofdioxide (CO2) apart op te vangen. Nu gebeurt dat nog gezamenlijk.  

Van CO en CO2 kan je een biobrandstof maken zoals ethanol, of plastic

Wim Van der Stricht, ArcelorMittal Gent

“Als je ze apart opvangt heb je meer mogelijkheden om ze te hergebruiken”, verduidelijkt Wim Van der Stricht. “Koolstofmonoxide of CO bijvoorbeeld is wat we noemen een onstabiele, maar veelzijdige grondstof. Je kan er veel kanten mee uit. Je kan er een biobrandstof (ethanol) van maken of plastic. Daarom is het belangrijk dat we CO en CO2 gescheiden opvangen.”

De installatie die CO en CO2 apart opvangt, Carbon2Value, Bron: ArcelorMittal

De CO2 kan met behulp van hernieuwbare energie omgezet worden in het veelzijdige CO. Of als je het combineert met het restproduct waterstof krijg je ethanol. Dat is ook een brandstof. Komen er dan geen broeikasgassen vrij?
“Dat klopt,” zegt Wim Van der Stricht, “maar de omzetting tot ethanol is veel hoger dan wanneer we CO/CO2 gewoon zouden verbranden. We spreken over 80 procent efficiëntie. Bij directe verbranding van CO is dat 30 tot 40 procent. De energie die we met ethanol of methanol maken is dus beter voor het milieu en het klimaat.”

Fase twee

Het proefproject zal eerst een jaar de gescheiden opvang van koolstofmonoxide en koolstofdioxide uittesten. Wanneer dat lukt, starten nieuwe projecten om die twee stoffen te gaan hergebruiken. De universiteit van Rijsel zal met een aantal andere kennisinstellingen de projecten volgen. “Zo hopen we op termijn een circulair bedrijf te worden, met zo weinig mogelijk afval,” besluit Van der Stricht.

Meest gelezen