Begin vorig jaar was er nog sociale onrust bij het Agentschap Integratie en Inburgering omdat er meer dan 100 mensen moesten afvloeien.

1.500 nieuwkomers in Vlaanderen moeten maanden wachten op cursus inburgering

1.593 nieuwkomers wachten nog op een cursus maatschappelijke oriëntatie bij het Agentschap Integratie en Inburgering. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Yasmine Kherbache (SP.A) opvroeg bij minister Liesbeth Homans (N-VA). "De minister levert drogredenen aan voor deze cijfers. Er zijn gewoon te weinig middelen voor het agentschap", zegt Kherbache. 

Het Agentschap Integratie en Inburgering is er om nieuwkomers in Vlaanderen wegwijs te maken in het kluwen van administratie en diensten. Het biedt onder andere cursussen maatschappelijke oriëntatie aan voor nieuwkomers. Die verplichte cursus moet nieuwkomers de rechten en plichten van burgers in Vlaanderen bijbrengen. 

Maar 1.593 nieuwkomers wachten nog op die cursus omdat er "geen passend aanbod" voor hen is. Dat blijkt uit een vraag van parlementslid Yasmine Kherbache (SP.A) aan minister van Inburgering Liesbeth Homans (N-VA). 863 van hen wachten al langer dan zes maanden om aan de cursus te kunnen beginnen.

"Je hebt een groep van inburgeraars die niet kunnen starten omwille van persoonlijke redenen: omdat ze ziek zijn of om andere familiale redenen. Dat zijn er een 700-tal", zegt Kherbache. "Daarnaast heb je een groep waarvoor geen passend aanbod is. Zij moeten maanden, soms zelfs meer dan een jaar wachten omdat er geen aanbod is."

Contacttaal

Dat er niet altijd een aanbod in de moedertaal van de nieuwkomers beschikbaar is, vindt het parlementslid geen argument. "De inburgeringscursus kan ook gegeven worden in een contacttaal, een taal die zij beheersen, zonder dat het hun moedertaal is. In dit geval gaat het dan over Arabisch, Nederlands en Engels. Die zijn wél algemeen beschikbaar." 

Externe audit

De oplossing? Het agentschap moet meer middelen krijgen, vindt Kherbache. "Er wordt te weinig geïnvesteerd in het agentschap", zegt ze. "De minister weigert ook nog altijd om een externe audit te laten doorvoeren. Verontrustend", aldus Kherbache. Ook Groen pleit voor zo'n externe doorlichting. "Integratie en inburgering zijn te belangrijk om over te laten aan minister Homans", klinkt het bij Vlaams parlementslid An Moerenhout. 

Meest gelezen