Videospeler inladen...

"Ellenlange file op A12 is logisch gevolg van conflictvrije verkeerslichten" 

De ellenlange file van vanochtend op de A12 tussen Antwerpen en Brussel is volgens expert Verkeer bij VRT NWS, Hajo Beeckman, een logisch gevolg van het plaatsen van de "conflictvrije verkeerslichten". "Automobilisten zullen echt rekening moeten houden met een langere wachttijd, vanwege de rode stoplichten waar ze voor gaan staan."

Ter hoogte van Aartselaar waren er vanmorgen in beide richtingen veel langere files dan gewoonlijk. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zegt dat dat het gevolg is van de nieuwe conflictvrije verkeerslichtenregeling, die dit weekend in gebruik is genomen. Toch is het probleem niet snel opgelost, zegt het agentschap.

Conflictvrije kruispunten

Conflictvrije kruispunten zijn zo ingericht dat de verschillende weggebruikers elkaar niet hinderen. Weggebruikers zouden dan genoeg tijd moeten krijgen om veilig over te steken. Automobilisten die willen afslaan, zullen bijvoorbeeld moeten wachten tot fietsers en voetgangers zijn overgestoken. De verkeerslichten zijn daar ook op afgestemd. Zijstraten bij de A12 krijgen door deze werking niet meer tegelijkertijd groen licht, waardoor afslaande automobilisten moeten wachten. Die krijgen pas later groen.

In de praktijk betekent dat gewoon meer file, zegt Beeckman. "Als een verkeerslicht zo wordt ingesteld dat fietsers sneller van de baan gebruik kunnen maken, is het logisch dat andere weggebruikers moeten wachten. Dit is een nieuwe situatie."

De files zijn ook een gevolg van het "erg onoverzichtelijke kruispunt bij de A12", zegt de verkeersexpert. "Er komen acht rijstroken samen, er is een heleboel doorgaand verkeer en vijf punten kruisen elkaar. Het is dus een vrij moeilijk leesbare situatie daar."

Veel verkeer

Rondom de A12 is er veel verkeer. Woningen en bedrijven liggen er omheen, waardoor er veel lokale wegen in gebruik zijn, er is veel bestemmingsverkeer en je hebt er ook een lokale verbindingsweg tussen de dorpen. "En dan is er ook nog een soort snelweg met verkeerslichten, die dwars door het verstedelijkt gebied loopt. Kortom: een unieke situatie hier in Vlaanderen met enorm veel verkeer."

Omdat de Vlaamse kruispunten erg bebouwd zijn en er geregeld ongelukken ter hoogte van Aartselaar met fietsers bij de A12 plaatsvonden, werden de "conflictvrije verkeerslichten" geïnstalleerd. Maar dat heeft niet altijd het beoogde effect, volgens Beeckman. "Je moet voor zulke verkeerslichten wel voorsorteerstroken maken om meer ruimte te creëren. Maar soms heb je die ruimte nou eenmaal niet."

Fietsers

Vlaanderen moet niet alleen rekening houden met de verkeerslichten, maar moet ook inspelen op de hoeveelheid fietsers die er jaarlijks bij komen. Dat vindt Stef Willems van Vias (het vroegere BIVV). "In Vlaanderen is de weginrichting, ook op kruispunten, onvoldoende aangepast aan het stijgend aantal fietsers." In tien jaar tijd is het aantal ongevallen met letsels waarbij fietsers betrokken waren met maar liefst 25 procent toegenomen. En dus moet er, volgens het verkeersveiligheidsinstituut, onder meer in brede fietspaden geïnvesteerd worden.

Beeckman zegt dat het verbreden van fietspaden en het aanleggen van nieuwe fietspaden in Vlaanderen niet altijd zo eenvoudig is. "De bouw van een veilig fietspad in een dorp of op een gewestweg zit meestal vervat in een totaalproject waarin niet alleen de hele weg een nieuw kleedje krijgt maar ook nutsleidingen en rioleringen op de schop gaan. Moet de weg voor het nieuwe fietspad breder worden, dan starten onteigeningen en dat kan jaren vertraging opleveren." Ook hebben kleinere steden, volgens hem, met kleine speelvelden te maken, waardoor steden op beperkte schaal een fietstraject kunnen aanleggen. 

Bekijk hieronder het verslag van "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen