AFP or licensors

Politici leveren wereldwijd en ook in ons land munitie voor islamhaat

Naast de media die ook hier soms nonchalant omgaan met de berichtgeving over islamhaat zijn er volgens de auteur ook politici die al dan niet bewust bijdragen aan de voedingsbodem van het anti-islamitische gedachtegoed. Zijn de aanslagen op islamitische gebedshuizen in Nieuw-Zeeland getriggerd door populisme en polarisering in het maatschappelijk debat? 

Afgelopen vrijdag vonden er terroristische aanslagen plaats op twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch waarbij ondertussen 50 doden en 32 gewonden vielen. De 28-jarige Brenton Tarrant publiceerde voor zijn uitgevoerde executies een manifest waarin hij verwijst naar de toenemende islamisering en dreiging van de islam zoals het ook hier bij ons getwitterd of uitgesproken wordt door Vlaamse politici. 

Een belangrijk gegeven in deze tragedie is dat veel van de slachtoffers moslim én vluchteling zijn. Mensen die in Nieuw-Zeeland een veilig onderkomen hadden gezocht en waarvan sommigen al tientallen jaren in het gastvrije Nieuw-Zeeland wonen. Het is dan ook niet toevallig dat de dader op de gebruikte wapens slogans heeft geschreven zoals “refugees welcome to hell” of “here’s your migration compact”. Ook in zijn manifest verwees de dader naar “de overspoeling van onze christelijke beschaving” door vluchtelingen die het islamitische paard van Troje zijn. Dit werd vaak geïnsinueerd of zonder schaamte verkondigd in het debat over het migratiepact, ook bekend als het  Marrakesh-pact, dat ook hier bij ons het debat een tijdje gedomineerd heeft.  

Islamhaat leeft maar is afwezig in onze nieuwsberichtgeving

Islamhaat is, zoals het antisemitisme, van alle tijden en kende een spectaculaire stijging sinds de aanslagen van 9/11 in de Verenigde Staten. Hoewel de islam al eeuwenlang in het Westen aanwezig is, maakten vele mensen pas dan en enkel kennis met de kwaadaardigste uitwassen van de islam. Veel burgers zijn, indien zij geen wetenschappelijke onderzoeken of rapporten raadplegen, misleid door wat zij in de media voorgeschoteld krijgen. 

Dagelijks moeten moslims fysieke en verbale geweldplegingen ondergaan.

Voor de aanslagen in Nieuw-Zeeland waren er zowel in Noord-Amerika als Europa (verijdelde) aanslagen of vergaande bedreigingen aan het adres van moslims, moskeeën etc. De meest recente aanslag was op dezelfde dag als de aanslagen in Nieuw-Zeelandse Christchurch. Zo is in het Verenigd Koninkrijk een man moskeegangers met een hamer te lijf gegaan en ook enkele dagen voordien is in de Finse hoofdstad Helsinki een moskee beklad met beledigende graffiti. En dan zijn er nog honderden gevallen geweest in West-Europa waarbij moskeeën met varkensbloed besmeurd zijn en poppen met bedreigingen opgehangen werden. En wat met de dagelijkse fysieke en verbale geweldplegingen die moslims moeten ondergaan?

Moslima’s die door hun hoofddoek een duidelijk doelwit zijn, werden bespuwd of kregen beledigende woorden naar hun hoofd geslingerd. Zo herinner ik mij nog dat een gesluierde vrouw drie maanden geleden in het Brusselse Anderlecht in bijzijn van haar dochter willekeurig door een andere voetganger in elkaar werd geslagen. Dit werd zelfs door de Qatarese nieuwszender al-Jazeera opgepikt, maar kwam bij ons in de Vlaamse media niet aan bod. Naast de media, die in mijn ogen nog steeds heel nonchalant omgaan met de berichtgeving over islamhaat, zijn er ook politici die al dan niet bewust bijdragen aan de voedingsbodem van het extreemrechtse en anti-islamitische gedachtegoed. 

Ook politici creëren of wakkeren haatgevoelens bij burgers aan

Zondag herhaalde Filip Dewinter tijdens het debat in De Zevende Dag dat de aanslagen in Nieuw-Zeeland te wijten zijn aan het failliet van de multiculturaliteit en beleidsmakers die te politiek correct zijn en zo “onze” vrije meningsuiting inperken. Ook verwees hij zoals altijd naar de aanslagen van de afgelopen 20 jaar alsof de ene aanslag de andere rechtvaardigt. 

De haatsprekers van vandaag hebben geen respect voor de fundamentele waarden van onze inclusieve samenleving.

Politici zoals Filip Dewinter verschuilen zich achter islamkritiek en gebruiken de vrijheid van meningsuiting om moslims te demoniseren. Ideeën en bijhorende boodschappen van zulke politici mogen we niet met een korreltje zout nemen, omdat zij in hun discours islamhaat nuanceren, subtiel goedkeuren of zelfs verspreiden. De haatsprekers van vandaag die groepen tegen elkaar opzetten en het vanzelfsprekend vinden om hun medemensen te demoniseren, zijn – zoals in de context van moslimfundamentalisme gezegd wordt - een bedreiging voor “onze” manier van leven en hebben geen respect voor de fundamentele waarden van onze inclusieve samenleving.

Islamhaat is gelijkwaardig aan antisemitisme

De vrije meningsuiting stopt wanneer de vrijheid van anderen in het gedrang komt of haat gezaaid wordt. Deze lijn wordt duidelijk getrokken als het over antisemitisme gaat, maar ontbreekt in het huidig debat, waar islamhaat de plak zwaait. Het feit dat alles incluis haatmisdrijven onder islamofobie wordt gecategoriseerd, is in mijn ogen problematisch. 

De Belgische veiligheidsinstanties blijven de dreiging van extreemrechts onderschatten.

Hiermee relativeren islamcritici hun haat jegens moslims en doet men heel lacherig over de veiligheid van moslims. Dat de Belgische veiligheidsdiensten geen aanwijzingen hebben voor een mogelijke dreiging betekent niet dat men niet preventief moet ingrijpen. De Belgische veiligheidsinstanties blijven de dreiging van extreemrechts onderschatten en hebben sinds het fenomeen van Syriëstrijders vooral op het moslimfundamentalisme ingezet. De radicaliseringsindustrie die op dit terrein is ontstaan, is zo sterk gegroeid dat wij de andere vormen van extremisme uit het oog verloren zijn. 

Dries Van Langenhove - federale lijsttrekker voor Vlaams Belang in Vlaams-Brabant – is de oprichter van het extreemrechtse ‘Schild & Vrienden’ die stoere haatpropaganda verspreidt. Andere voorbeelden zijn de Britse anti-islam-haatprediker Tommy Robinson - die afgelopen zaterdag op uitnodiging van Vlaams Belang in Antwerpen was – of de Nederlandse politicus Geert Wilders. Zouden deze haatprekers nog steeds welkom zijn als zij anti-Joodse uitspraken deden? Deze haatsprekers zijn een onderdeel van de voedingsbodem voor gewelddadig extreemrechts geweld en leveren zo munitie voor potentiële aanslagen.

Een gezond debat met vrije kritiek is niet hetzelfde als het verkondigen van haat. Het is duidelijk dat dit de strategie is van enkele politici die onder het mom van de vrije meningsuiting de burgers angst willen inboezemen voor “het gevaar” dat de islam voor onze identiteit vormt. Daarom vind ik het hoog tijd dat beleidsmakers de islamhaat erkennen, er even hard tegen optreden als tegen het antisemitisme en hem proactief opvolgen. De vrije meningsuiting kan geen vrijgeleide zijn voor haatboodschappen en we moeten voldoende moed tonen om duidelijke grenzen te stellen. 

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.

Meest gelezen