Aantal woninginbraken daalt gevoelig in Gent

Het aantal woninginbraken in de politiezone Gent is in 2018 met een derde gedaald. Dat is een van de opvallende cijfers in het jaarverslag van de politie. Korpschef Filip Rasschaert is tevreden. "Onze inzet op vlak van preventie en recherche loont", zegt hij. In 2018 werden 104 daders gevat en 92 woninginbraken opgehelderd.

Ander goed nieuws: het aantal verkeersongevallen met gewonden blijft dalen. Die dalende trend is ingezet in 2010. In vergelijking met dat jaar ligt het aantal ongevallen met gewonden bijna een kwart lager. Vorig jaar vielen er bij verkeersongevallen in Gent wel nog drie doden.

Maar er is ook slecht nieuws. Vorig jaar was er bijvoorbeeld een toename van het aantal gauwdiefstallen. "We hebben wel een aantal daders kunnen vatten. Opvallend is dat die daders voor een stuk minderjarig zijn. Dat is een aandachtspunt", zegt Rasschaert.

Een ander groeiend probleem is het druggebruik in het verkeer. "Dat is toch wel een verontrustende trend", zegt Rasschaert. Tijdens de alcoholcontroles zien we dat steeds meer mensen onder invloed van drugs rijden, of erger nog, van een combinatie van drugs én alcohol. Dat is levensgevaarlijk", waarschuwt de politiechef.

De Gentse politie leerde vorig jaar ook een nieuw fenomeen kennen: de keyless diefstal van auto's. Vorig jaar zijn vijf zulke gevallen geteld. Dieven kopiëren het signaal van de afstandsbediening van een auto, die in huis ligt, en kunnen dan met een speciale zender de auto openen en starten, zonder dat het alarm afgaat. "Maar mensen maken het dieven soms ook wel erg gemakkelijk", zegt Rasschaert. "Zo hadden we enkele diefstallen van auto's waarbij de eigenaar de contactsleutels in het slot had laten steken, bijvoorbeeld tijdens het winkelen. Dat zijn diefstallen die je makkelijk kan voorkomen", besluit de politiechef. 

kasto80

Meest gelezen