Werknemers uit EU-landen krijgen recht op werkloosheidsuitkering na 1 maand

Werknemers uit andere lidstaten van de Europese Unie moeten na 1 maand werk in een andere lidstaat een werkloosheidsuitkering in die lidstaat kunnen aanvragen. Onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten hebben daarover een compromis bereikt. De maatregel maakt deel uit van een veel breder pakket maatregelen om de Europese sociale zekerheid te moderniseren. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) reageert alvast negatief.

In de Europese Unie kunnen werknemers vrij een job in een andere lidstaat aannemen. Als ze werkloos worden in dat land, hebben ze net als de onderdanen van dat land recht op een uitkering, op voorwaarde dat ze een bepaald aantal dagen gewerkt hebben in de periode voor de werkloosheid. De Europese wetgeving bepaalt dat ook gewerkte dagen in een andere lidstaat daarbij meegeteld kunnen worden.

Eind vorig jaar zei het Europees Parlement dat het recht op een uitkering vanaf 1 gewerkte dag moest gelden, maar ons land zag dat niet zitten. In België moeten werknemers uit andere lidstaten minstens 3 maanden gewerkt hebben voor ze aanspraak op een uitkering kunnen maken. Vandaag zijn onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten het eens geraakt over een termijn van 1 maand. 

De regeling in verband met de werkloosheidsuitkeringen maakt deel uit van een veel bredere herziening van de coördinatie van de verschillende stelsels van sociale zekerheid in de EU. Dat is ook van belang voor wie bijvoorbeeld in een ander EU-land studeert of voor gepensioneerden die in een andere EU-lidstaat wonen.

De nieuwe regeling moet nu nog definitief worden goedgekeurd door de bevoegde ministers van de lidstaten en door de plenaire vergadering van het Europees Parlement. Dat zou rond moeten zijn tegen eind volgende maand. Daarna moet de regelgeving nog worden omgezet in nationale wetgeving, wat nog zo'n 2 jaar kan duren. 

Peeters "not amused", Thyssen nuanceert

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) is niet blij met de nieuwe regeling, die toch mede door Europees Commissaris en partijgenote Marianne Thyssen is tot stand gekomen. "Verlaging van termijn waarop EU-burgers van werkloosheidsuitkering kunnen genieten in andere lidstaat, steun ik niet", twittert Peeters. "België zal verordening niet steunen."

De  N-VA roept Peeters op om alsnog samen met andere lidstaten naar een blokkeringsminderheid te zoeken. "Het akkoord dat vandaag bereikt werd, is nefast voor onze sociale zekerheid. Europese buitenlanders al na één maand werken in België een werkloosheidsuitkering toekennen, die ze gedurende zes maanden kunnen meenemen doorheen Europa, zal leiden tot welvaartstoerisme", zegt Kamerlid Zuhal Demir (N-VA).

Europees Commissaris Marianne Thyssen nuanceert. Volgens haar is het zeker niet zo dat EU-burgers nu naar België zullen komen met het doel hier levenslang een uitkering op te strijken. "Als die persoon werkloos wordt en die vraagt een werkloosheidsuitkering aan, moet die aan alle zelfde voorwaarden voldoen als een Belg die in België werkloos wordt", zegt Thyssen in "De wereld vandaag", op Radio 1. "De vraag is of die persoon een optelsom mag maken van het aantal dagen dat hij voordien in een ander Europees land heeft gewerkt, samen met de periode dat hij in België heeft gewerkt." Ze wijst erop dat elke werkloze in België - Belg of niet - zich aan de controle-, toezichts- en activeringsregels moet houden.  

Meest gelezen