Copyright: Sijmen Hendriks

36.446 mensen kregen vorig jaar toestemming om Belg te worden, achterstand is zo weggewerkt

De grote achterstand qua naturalisatiedossiers is zo goed als weggewerkt. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri. Vorig jaar kregen in het totaal 36.000 inwoners de Belgische nationaliteit. Zo'n 10% kreeg die via naturalisatie. De voorwaarden voor een naturalisatie zijn streng. Enkel wie een uitzonderlijke culturele, wetenschappelijke of sportieve verdienste levert en zo ons land een bijzondere internationale uitstraling kan geven, komt in aanmerking.  

1.031 Nederlanders, 7 Japanners, 502 Brazilianen,  28 Gambianen, 3 Libiërs,... De oorsprong van wie vorig jaar de Belgische nationaliteit kreeg is heel divers. Ze komen uit bijna alle landen ter wereld. Ongeveer 30 procent nieuwe Belgen komt uit een EU-land, 15 procent uit een Europees land dat niet tot de EU behoort en nog eens 15 procent uit Noord-Afrika.

Belg worden doe je via een aanvraag bij de gemeente. Dat kan na 5 jaar gewettigd verblijf in ons land en als je op dat moment in het bezit bent van een verblijfsvergunning van onbepaalde duur. Je moet dan bewijzen dat je één van de drie landstalen kent, dat je geïntegreerd bent én dat je een economische bijdrage levert, zoals werken of een opleiding volgen. Het parket en de staatsveiligheid moeten ook nog hun bindend advies afleveren. Pas dan zal de gemeente oordelen of je al dan niet recht hebt op de Belgische nationaliteit.

Naturalisatie is een gunst

Zo'n 10 procent van de nieuwe Belgen volgde een andere weg. Zij werden genaturaliseerd. Dat aantal zal de komende jaren wel afnemen. Sinds 2013 kan het alleen nog maar voor wie een uitzonderlijke sportieve, wetenschappelijke of culturele bijdrage levert aan onze maatschappij. Bijvoorbeeld een sporter die ons land wil vertegenwoordigen op internationale wedstrijden. Een 200-tal mensen per jaar krijgt op die manier de Belgische nationaliteit.

Maar vóór 2013 golden er andere regels. Een historische erfenis van zo'n 36.935 dossiers wachtten bij het begin van de legislatuur nog op een antwoord. De commissie Naturalisaties onder leiding van CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri slaagde erin om de meesten intussen af te handelen. Vandaag wordt in de Kamer nog aan 226 van hen de Belgische nationaliteit toegekend en aan 533 geweigerd. 

Opmerkelijk: toch zijn er nog een goeie 5.000 naturalisatieaanvragen van voor 2013 zonder antwoord gebleven. Bij ongeveer 1.600 daarvan gaat het om onvolledige dossiers, maar de 3.150 anderen zijn volgens Lanjri blijven liggen, omdat er nog geen bindend advies van het parket is geformuleerd. Vooral van het parket van Brussel komt dat maar moeizaam, zo blijkt. Een parket is wettelijk verplicht om een advies te geven. Eén en dus niet twee of drie, interpreteert het Brusselse parket de wet. Als een dossier uitgesteld wordt, omdat de kennis van het Nederlands bijvoorbeeld niet voldoende is, wordt er in sommige gevallen later een tweede keer om advies gevraagd. Het Brussels parket vindt daarvoor geen tijd en dat zorgt voor vertragingen bij het afhandelen, aldus Lanjri.

Meest gelezen