VBO keurt - weinig verrassend - ontwerp van loonakkoord goed

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) heeft - zonder verrassing - het ontwerp van Interprofessioneel Akkoord (IPA) dat de sociale partners eind februari afsloten formeel goedgekeurd. De vakbonden zullen zich wellicht begin volgende week uitspreken over het loonakkoord dat ter tafel ligt.

De raad van bestuur van het VBO, die bestaat uit vertegenwoordigers van meer dan 40 sectorfederaties, heeft het licht op groen gezet voor het loonakkoord dat eind februari werd onderhandeld met de sociale partners. Het VBO formuleerde wel een kanttekening.

"Men reageerde teleurgesteld dat er niet meer stappen konden worden gezet om de onbetwiste impact van de digitalisering op de arbeidsmarkt te kanaliseren. Nieuwe vormen van werk en de bijhorende soepelheid om zich aan te passen aan nieuwe omgevingsfactoren, zullen immers cruciaal zijn in de komende jaren. Het VBO hoopt dat hieromtrent alsnog in de komende maanden overleg kan worden gepleegd", klinkt het.

De leden-sectorfederaties erkennen evenwel de "bijzondere sociaaleconomische omstandigheden" waarin deze onderhandelingen plaatsvinden, zoals een nakende harde Brexit en een onvoorspelbare Amerikaanse handelspolitiek. Ondertussen wordt ons land bestuurd door een minderheidsregering in lopende zaken. "In die omstandigheden is en blijft dit IPA een faire deal en positief voor de sociaaleconomische stabiliteit in ons land. Het VBO hoopt dat ook de vakbonden het ruimere kader en het belang van een IPA in de huidige omstandigheden meenemen in de afweging om het ontwerpakkoord al dan niet goed te keuren."

Voor een definitieve goedkeuring van het IPA is het wachten op de vakbonden die volgende week dinsdag finaal over het akkoord stemmen. Indien ook zij het ontwerp goedkeuren, kunnen de verschillende kader-cao's in de Nationale Arbeidsraad getekend worden. Maar bij het ABVV heeft bijvoorbeeld de Algemene Centrale, de grootste arbeidscentrale van het land, de teksten al verworpen, net als enkele regionale afdelingen uit Wallonië.

Meest gelezen