AFP or licensors

Hoe moet het nu verder met de brexit?

Na de massale antibrexitbetoging in Londen blijft het onduidelijk hoe het nu verder moet met de brexit. Er blijven nog altijd verschillende mogelijkheden over, gaande van een no-deal brexit, tot het afzeggen van de brexit.

Eerst een aantal vaststaande feiten. Op de Europese top deze week heeft Londen twee opties gekregen. Een uitstel van de brexit tot 22 mei, als het Britse parlement het uittredingsakkoord met de EU alsnog goedkeurt. Twee vorige pogingen daartoe zijn mislukt. Als dat niet lukt, volgt er een no-deal brexit op 12 april, tenzij er nog iets beweegt op het Londense politieke toneel.

Een eerste vraag is of er opnieuw gestemd zal worden over de deal die premier Theresa May met de EU heeft afgesloten. Die stemming zou maandag of dinsdag moeten plaatsvinden, maar May heeft laten verstaan dat ze het alleen tot een stemming wil laten komen als ze genoeg steun heeft voor een goedkeuring van de deal. Het ziet er momenteel niet naar uit dat ze die steun zal krijgen en dat er dus geen nieuwe stemming komt.

De vraag is hoe het dan verder moet. De positie en het gezag van May zijn dan wel "problematisch", maar geruchten over een mogelijk aftreden van de premier worden ten stelligste ontkend. De bal komt daarmee opnieuw terecht in het parlement, dat zich zal kunnen uitspreken over een aantal mogelijke scenario's.

  • De aanvraag voor uittreding (artikel 50) intrekken en afzien van een brexit
  • Een nieuw referendum
  • Het akkoord van May, met een behoud van de douane-unie
  • Het akkoord van May, met een behoud van de douane-unie en de eenheidsmarkt
  • Een brexit zonder deal  

Als May niet wil wijken en het parlement geen alternatief vindt, dan stevenen we op 12 april nog altijd op een no-deal brexit af

Hoe dat alles praktisch in zijn werk moet gaan is ook nu weer verre van duidelijk. Binnen de Britse regering is er onenigheid of de stemming over deze scenario's al dan niet bindend moet zijn. Voorts is het ook niet duidelijk of er een meerderheid te vinden zal zijn in het parlement voor een van de mogelijke uitwegen. Het parlement mag dan al duidelijk te kennen hebben gegeven dat het de deal van May niet wil, maar wat het dan wél wil is helemaal niet duidelijk.  Als de brexit op de lange baan wordt geschoven, dan is er bovendien nog de goedkeuring van de 27 EU-landen nodig.

Kortom, als May niet wil wijken - en daarvan heeft ze tot nu toe niet het minste teken gegeven -  en als het parlement het niet eens raakt over een alternatief, dan stevenen we op 12 april alsnog af op een no-deal brexit, ondanks de betoging van vandaag.  

Meest gelezen