Premier Charles Michel (MR).

MR zal grondwetswijziging toch goedkeuren, ondanks eerdere bedenkingen van premier Charles Michel

De klimaatbetogers in Brussel eisen dat het parlement morgen een grondwetswijziging goedkeurt, die een bijzondere klimaatwet mogelijk maakt. Maar daarover heerst weinig animo bij premier Charles Michel (MR), CD&V, Open VLD en N-VA. Iedereen heeft zo zijn eigen reden om tegen te zijn. Vanmiddag heeft de MR beslist om dan toch te stemmen voor de grondwetswijziging.

De klimaatbetogers van actiegroepen als Youth for Climate, Act for Climate Justice, Greenpeace, 11.11.11 en WWF vragen dat het parlement het grondwetsartikel 7 bis morgen zou wijzigen. Ze willen daar een paragraaf aan kunnen toevoegen om een bijzondere klimaatwet mogelijk te maken. 

"Onze boodschap aan politici is heel duidelijk", zegt Joeri Thijs van Greenpeace. "Dit is iets heel concreets dat jullie kunnen doen om ervoor te zorgen dat die optie op een klimaatwet niet begraven wordt. Want dat zal er gebeuren als men tegen stemt. En zo'n klimaatwet is broodnodig voor dit complexe land."

Kater na de verkiezingen

Maar op veel animo bij de regeringspartijen Open VLD en CD&V en bij de N-VA kunnen de betogers niet rekenen. Premier Charles Michel (MR) heeft daar zo zijn redenen voor, zo zei hij vanochtend bij de RTBF, hoewel zijn eigen partij voorstander is van zo'n bijzondere klimaatwet. Want met een aanpassing van de grondwet, "riskeer je op een knop te drukken die tot een communautaire crisis leidt en dat wil ik niet".

Door zo'n grondwetswijziging zouden de PS en de N-VA de komende jaren het debat kunnen kapen met communautaire en institutionele kwesties

Premier Charles Michel

"We openen zo een doos van Pandora. Dat geeft mogelijkheden aan mensen met slechte bedoelingen voor ons land: de PS en de N-VA. Die cocktail heeft altijd geleid tot chaos en stilstand. Daardoor zouden zij de komende jaren het debat kunnen kapen met communautaire en institutionele kwesties die verdeeldheid en separatisme voeden."

Michel zegt dat hij net voor die betogers erg voorzichtig wil zijn met een aanpassing van de grondwet. "Ik wil niet dat jonge burgers die oproepen om onze economische, sociale en milieuaanpak te veranderen na de verkiezingen wakker worden met een kater omdat het land opnieuw geblokkeerd is door de PS en de N-VA."

Vanmiddag echter heeft de MR beslist om toch voor de wijziging van 7 bis te stemmen. De partij heeft het wetsvoorstel voor een klimaatwet mee ondersteund, maar of de klimaatwet er ook komt, is verre van zeker, want daarvoor is een tweederdemeerderheid en een meerderheid in elke taalgroep nodig. 

"Ongedekte cheque"

Bij N-VA is er helemaal geen vraag naar die grondwets­wijziging waarvan sprake. "Zo'n klimaatwet is inderdaad een doos van Pandora", zegt N-VA-fractieleider in de Kamer, Peter De Roover. "Of ik zou het eerder een ongedekte cheque noemen. Je loopt het risico dat, met die grondwets­aanpassing en de daaropvolgende klimaatwet, het klimaatbeleid een zaak wordt van rechters en niet langer van verkozenen des volks."

De Roover vreest bovendien het prijskaartje van zo'n klimaatwet. "We kennen dat niet. Ik heb op een hoorzitting naar de kostprijs gevraagd. Het antwoord was: dat hebben we niet berekend. Dat vind ik redelijk onverantwoord."

Volgens hem heeft het ook geen zin dat alleen België inspanningen gaat doen. "Met een klimaatwet die alleen een impact heeft op België, ga je tegen een zeer hoge prijs het klimaat niet eens kunnen beïnvloeden. Dus dat is eigenlijk pure symboliek."

Ook CD&V verwerpt de piste van een grondwetswijziging om tot een robuust klimaatbeleid te komen. In de plaats daarvan pleiten de Vlaamse christendemocraten voor een verplicht samenwerkingsakkoord. "Dat is sneller, beter en duidelijker", aldus CD&V.

Peter De Roover (N-VA).

Lamme eend

De eensgezindheid met Charles Michel ten spijt, kreeg N-VA toch een stevige veeg uit de pan van de premier. De Roover haalt zijn schouders op. 

"Premier Michel heeft, toen hij de regeringscrisis rond Marrakech heeft uitgelokt, zich niet goed gerealiseerd wat de gevolgen zijn. Hij zit nu met een regering die een lamme eend is. Sindsdien is het voor zijn partij van kwaad naar erger gegaan. Daardoor staan de zenuwen strak gespannen. Dan krijg je dat soort retoriek."

Beluister hier de reactie van Charles Michel en Peter De Roover in "De ochtend" op Radio 1:

Meest gelezen