Nicolas Maeterlinck

Unia wil betere toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en meer sociale woningen

Maak straten, gebouwen en openbaar vervoer toegankelijker voor rolstoelgebruikers en zorg voor meer sociale woningen. Dat zijn twee van de 61 voorstellen die het interfederaal gelijkekansencentrum Unia oplijst in zijn eisenpakket voor de volgende regeringen.

"Deze bundel gaat over het realiseren van mensenrechten voor iedereen", zegt directeur Els Keytsman. Voor het eisenpakket baseerde Unia zich onder meer op de klachten van slachtoffers van discriminatie. Ook vormingen aan leerkrachten en politie en eigen studies over de arbeids- en huisvestings­markt leverden inspiratie. "We belichten zo een kant van de samenleving die voor velen onzichtbaar blijft", zegt Keytsman.

Unia vindt bijvoorbeeld dat de overheden meer moeten doen om de toegankelijkheid van straten en gebouwen te verhogen voor rolstoel­gebruikers. "Voor hen zijn vele straten, gebouwen en openbaar vervoer een hindernissenparcours." 

"Overheidsgebouwen maar ook winkels die nieuw worden gebouwd of gerenoveerd, moeten voldoende rolstoeltoegankelijk zijn. Maar daar wordt amper op gecontroleerd. Voor veel oude gebouwen bestaat er geen regelgeving. Er zou een plan moeten zijn om dat aan te pakken", zegt Unia.

Eigenlijk beloofde ons land - met het onderschrijven van het VN-verdrag over personen met een handicap - in 2009 al dat mensen met een beperking volledig zouden kunnen deelnemen aan het openbare leven. Maar tien jaar later is ons land nog altijd erg ontoegankelijk, vindt Keytsman. 

Sociale woningen

Unia pleit ook voor meer sociale woningen. "Mensen met een uitkering, grote gezinnen, ... moeten vaak naar de privéhuurmarkt en stoten daar op een njet en moeten daar meer betalen. Het beleid moet op dat vlak dus ambitieuzer worden."

Unia maakt zich ook zorgen over de etnische profilering door de politie. "Groepen die door agenten geviseerd worden uitsluitend vanwege hun huidskleur, hun vermeende geloof of leeftijd leidt tot wantrouwen bij die groepen. Korpsen zouden structureel moeten inzetten op een vertrouwensrelatie met burgers. Zo kan je verhoudingen verbeteren en de legitimiteit en daadkracht van politie bestendigen", legt ze uit.

61 aanbevelingen

 Unia stelde in totaal 61 aanbevelingen op voor de politici in de aanloop naar de verkiezingen van 26 mei. Ook op het vlak van werk en onderwijs zijn er eisen voor meer sociale gelijkheid. Zo pleit Unia ook voor een betere re-integratie van langdurig zieke werknemers en een centraal huurwaarborgfonds.

Meest gelezen