CD&V blijft kritisch voor aanpassing grondwet voor klimaatwet: "Hebben zelfde doel, maar andere middelen"

CD&V blijft zich net zoals Open VLD, N-VA en Vlaams Belang  verzetten tegen een aanpassing van de grondwet die het mogelijk maakt om een klimaatwet in te voeren. CD&V stelt een andere weg voor, en wil een samenwerkingsakkoord tussen de verschillende besturen om de klimaatdoelstellingen vast te leggen. Daarvoor dient de partij amendementen in op de bijzondere wet die morgen wordt besproken.

"4 ministers, 0 beleid." Het is een veelgelezen slogan op de wekelijkse betogingen van de klimaatspijbelaars. Dat in België 4 ministers bevoegd zijn voor het beleid rond milieu en klimaat, zorgt ervoor dat er geen grondige beslissingen worden genomen, vindt ook Groen. Zij dienden daarom samen met Ecolo, de socialisten en de Franstalige partijen een klimaatwet in. Die moet ervoor zorgen dat de verschillende bevoegde ministers, meer samenwerken. 

Maar die klimaatwet kreeg eerder kritiek van de Raad van State omdat het de verdeling van de bevoegdheden in België niet zou respecteren. Eerst zou de grondwet moeten worden aangepast (meer specifiek artikel 7 bis), vooraleer over de wet kan worden gestemd. 

"Niet concreet, geen sancties"

Het lijkt onwaarschijnlijk dat de grondwet zal worden aangepast, want zowel CD&V, als Open VLD, N-VA en Vlaams Belang geven aan dat ze tegen zullen stemmen. 

"Het grote probleem van het voorstel is dat er geen sancties in staan", zegt Servais Verherstraeten, die de CD&V-fractie in de Kamer leidt. "Wij willen geen symbolen, maar oplossingen en concrete stappen vooruit." N-VA zegt dan weer dat de klimaatwet het mogelijk maakt dat rechters sancties uitspreken als de klimaatdoelstellingen niet worden nagekomen. 

"Larie en apekool", vindt Groen-fractieleider Kristof Calvo. "Of het nu gaat over de klimaatwet of het Marrakeshpact, ze gebruiken dezelfde debatfiche", zegt hij. Volgens Calvo zal de klimaatwet net tot minder rechtszaken leiden. Bovendien gaan "concrete maatregelen en de klimaatwet hand in hand", klinkt het. 

"Zelfde doel, andere middelen"

CD&V, die dus niet akkoord gaat met de wijziging van de grondwet, doet wel een ander voorstel voor een strenger klimaatbeleid. "Onze doelstelling is dezelfde", zegt Verherstraeten. "Wij gaan daarom morgen amendementen neerleggen op de bijzondere wet", zegt hij. 

Die twee amendementen moeten ervoor zorgen dat er een "verplicht samenwerkingsakkoord" komt tussen de verschillende besturen op het vlak van klimaatbeleid. De verschillende regeringen moéten dan overleggen over het klimaatbeleid, en kunnen sancties krijgen als dat niet wordt uitgevoerd. "Onze piste dwingt iedereen ook concrete maatregelen op tafel te leggen, en te zeggen wat het kostenplaatje is", klinkt het. 

Om kwart over tien komt een commissie bijeen die de wijziging van artikel 7 bis van de grondwet zal bespreken. Verwacht wordt dat daar wel een meerderheid voor de wijziging zal stemmen. Donderdag ligt de zaak ook voor in het volledige parlement. Daar zouden de nodige meerderheden niet worden gevonden. 

Bekijk hier het debat tussen Kristof Calvo (Groen) en Servais Verherstraeten (CD&V) over de grondwetswijziging voor de klimaatwet, in "De ochtend" op Radio 1: 

Videospeler inladen...

Meest gelezen