Salariswagen afschaffen is onrealistisch, een privéritje met die wagen aanrekenen, is dat niet 

"Veel werknemers hebben hun bedrijfsauto nodig om hun job te kunnen doen. Je kan heel hard roepen om de afschaffing van de bedrijfswagen, maar het is wellicht geen realistische optie", stelt Joost Kaesemans, woordvoerder bij automobiel­federatie Febiac. Hij pleit wel voor een slimme kilometer­heffing op bedrijfswagens die de privékilometers van de werknemer aanrekent.

Wie werkt, wordt betaald. In loon, en in België op nog 83 andere manieren die de excessieve kosten van arbeid compenseren. Dat een auto voor ruim een half miljoen Belgen deel uitmaakt van het loonpakket, is niet eens zo gek. Veel werknemers hebben die auto nodig om hun job te kunnen doen. Je kan dus heel hard roepen om de afschaffing van de bedrijfswagen, het is wellicht geen realistische optie; ook in het buitenland zetten bedrijven veel auto’s in. 

Bovendien is de waarde van een bedrijfsauto die zowel voor professionele als voor privéverplaatsingen gebruikt kan worden (mits betaling van een voordeel alle aard door de gebruiker), niet te onderschatten. Noch in koopkracht, noch in ontzorging en in het vermijden van die vervelende herstellingskosten die soms hoog kunnen oplopen.

Je kan heel hard roepen om de afschaffing van de bedrijfswagen, het is wellicht geen realistische optie

U heeft een punt, het toekennen van een auto van het bedrijf wordt lang niet altijd beslist in functie van de beroepsnoden. Via cafetaria- en andere plannen krijgt een aantal werknemers (hoeveel?) een auto in de schoot, louter omwille van loonkostoptimalisatie (én concurrentiedruk) en zonder te beschouwen of dit een goede zaak is op het vlak van de mobiliteitsnoden of -wensen van werknemer en werkgever.

Mobiliteitsvergoeding en mobiliteitsbudget zijn op dat vlak een mooie stap vooruit, maar heel hard schieten die momenteel nog niet op. 

Meer nog dan dat werknemers in een salariswagen "gedwongen" worden, speelt in het actuele debat het feit dat wie een auto van het bedrijf heeft, onbeperkt privékilometers kan doen. Dat wekt afgunst en nodigt niet uit tot zuinig omspringen met de automobiliteit.

Slecht voor de filedruk, slecht voor het milieu, slecht voor de alternatieven voor de auto. De vaststelling dat wie een auto van het bedrijf heeft, jaarlijks enkele duizenden kilometer meer rijdt en ook verder van het werk woont, wordt toegeschreven aan die gratis kilometers.

Meer nog dan dat werknemers in een salariswagen "gedwongen" worden, speelt het feit dat wie een auto van het bedrijf heeft, onbeperkt privékilometers kan doen

Of ook beroepsprofiel, beschikbaar inkomen en de logische consequentie dat de bedrijfsauto sowieso de auto "by default" (automatisch, red.) wordt van het gezin een rol spelen in die hogere automobiliteit, dat verdient beter onderzoek.

Maar goed: de gratis kilometers spelen sowieso mee, al was het maar in de manier waarop je met het gezin op reis gaat. Tankkaart afschaffen dus? Klinkt doeltreffend, maar wat doe je met beroepsgerelateerde verplaatsingen? De tankkaart intrekken brengt finaal weinig zoden aan de dijk, vrees ik.

Tankkaart afschaffen dus? Klinkt doeltreffend, maar wat doe je met beroepsgerelateerde verplaatsingen?

Laat de technologie nu rijp zijn om op een eerlijke, transparante manier privékilometers in kaart te brengen én billijk te doen betalen door de gebruiker. Gooi uur en plaats waarop gereden wordt samen met het werkschema en slimme IT-jongens zullen op een verrassend accurate manier het onderscheid kunnen maken tussen kilometers voor de job enerzijds en privé- en woon-werkverkeer anderzijds. 

Daarmee kan je aan de slag. Wie verder van de job gaat wonen, betaalt daarvoor, elke dag een stukje. Wie, zoals ik, de fiets neemt naar het werk op die dagen dat je gewoon op kantoor bent, die heeft daar financieel baat bij, elke keer dat hij die keuze maakt.

Gooi uur en plaats waarop gereden wordt samen met het werkschema en slimme IT-jongens zullen het onderscheid kunnen maken tussen kilometers voor de job en privé

Als je dan nog de prijs van de privékilometers in relatie brengt tot de milieukenmerken van het voertuig, bied je ook een antwoord op het verwijt dat auto’s van bedrijven weliswaar jonger maar ook groter, zwaarder en dus gulziger zijn. Ook het multimodale mobiliteitsbudget krijgt een boost: een kleinere auto combineren met een elektrische fiets om belastingvrij naar het werk te gaan wanneer dat kan: leuk!

Werkelijk, een slimme kilometerheffing is de ontbrekende kaart in het spel. Een kaart die dringend op tafel moet komen.

fotografie peter Hilz (C)

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.

Meest gelezen