Kabels tussen hoogspanningsmasten gestolen in Vaux-sur-Sûre nabij Bastenaken

Twee kilometer kabel, die was bevestigd aan hoogspanningsmasten te Bercheux ( een deelgemeente van Vaux-sur-Sûre, tussen Bastenaken en Neufchâteau), is vorige week donderdag en zondag gestolen.

De diefstal vond plaats donderdagochtend en zondag tijdens het vallen van de avond. De dieven zijn tot 35m hoog op de masten geklommen om daar de hoogste kabel, die dienst doet als bliksemafleider voor de andere kabels, te stelen. Op de kabel in kwestie staat dus normaal gezien geen elektrische spanning. Wat niet kan gezegd worden van de andere kabels, waar 70.000 Volt op staat.

Uiteraard is deze operatie niet zonder gevaar voor de dieven. Enerzijds omdat alles zich nu eenmaal afspeelt op bijna 40m hoogte en een val bijgevolg levensgevaarlijk is. Anderzijds is er het gevaar op elektrocutie. Men hoeft de kabels onder spanning daarvoor niet aan te raken. Er kan altijd een elektrische "boog" ontstaan.

Deze diefstal betekent grote kosten voor Elia, de elektriciteitsnetbeheerder, want er is nieuwe kabel nodig en het is niet zo makkelijk op een veilige manier te herstellen. Bovendien zijn nu op het vlak van bevoorrading de toevoerlijnen verzwakt, wat in geval van nieuwe incidenten tot problemen zou kunnen leiden. Het is niet de eerste keer dat Elia iets dergelijks meemaakt. Tijdens de maand juni vorig jaar hebben soortgelijke diefstallen plaatsgevonden in Wallonië én Vlaanderen.

Momenteel heeft Elia extra maatregelen genomen en klacht ingediend. Het toezicht, ter plaatse maar ook globaal, is verhoogd. Elia vraagt ook aan iedereen die iets verdachts rondom hoogspanningslijnen opmerkt het nummer 03/640.07.00 te bellen. Ze raden ook aan om de hoogspanninglijnen te Bercheux niet te benaderen, daar deze nu een gevaar kunnen vormen.

Meest gelezen