Brussel verlengt de winteropvang voor daklozen

De winteropvang van het Centrum voor Algemeen Welzijn in Brussel houdt nog tot eind november de deuren open voor daklozen, dat is 8 maanden langer dan oorspronkelijk gepland. Daarnaast wordt er ook extra geïnvesteerd in begeleiding.

Na een proefproject vorig jaar is het centrum dit jaar 24 uur per dag opengebleven. Medewerkers van het Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW) hielden er spreekuur en probeerden een traject op maat uit te tekenen voor daklozen, en voor families. 

Meer dan de helft van de daklozen waren mannen (62%), maar er kwamen ook 16% vrouwen en 19% kinderen langs. 63 kinderen, 65% van alle kinderen, waren niet-begeleide minderjarigen. 

Omdat het opvangcentrum niet enkel 's nachts maar ook overdag openbleef, kregen daklozen de kans om te bekomen en uit te rusten. Zo was ook betere medische opvolging mogelijk. 

Voor bijna de helft van de daklozen is een hulptraject uitgewerkt, en voor 65 mensen zijn structurele oplossingen gevonden.  Sommigen zijn zo doorverwezen naar onthaaltehuizen. Anderen zijn begeleid naar een vaste woning, of worden begeleid om terug te keren naar het land van herkomst.  Er waren ook mensen bij die kans maken op asiel. Zij zijn doorgestuurd naar Fedasil, en konden terecht in de opvangcentra.

Wie deze zomer nog wil komen overnachten moet het wel eens zijn met begeleiding.

Kris Gijsen, CAW Brussel

Nieuw is dat wie deze zomer nog van de opvang gebruik wil maken, ook in een traject moet stappen. "Een dakloze mag een maand van de opvang gebruik maken, maar tijdens die maand moet hij of zij minstens de sociale dienst contacteren", zegt Kris Gijsen van het CAW Brussel.  De bedoeling is dus om vertrouwen op te bouwen, nog meer trajecten op maat uit te tekenen, en tegen eind november nog meer mensen van straat te halen.

Meest gelezen