Video player inladen ...

Wat gebeurt er als vrouwen mannen nafluiten en seksistische opmerkingen maken ? 

Wat gebeurt er als niet mannen vrouwen seksistische commentaar toeroepen op straat, het zogenoemde catcalling, maar omgekeerd? In Brussel deed een actrice de test, in opdracht van de Brusselse overheid, met als doel om de reacties te registreren en te verspreiden via sociale media, als sensibiliseringscampagne.