Videospeler inladen...

Na heisa over "lat ligt te hoog in onderwijs": "Uitzoeken of algemene doelstellingen op het juiste niveau zitten"

Lieven Boeve van Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft in "De afspraak" zijn woorden over "de lat die te hoog ligt in het onderwijs" genuanceerd. "Ik zeg niet dat alle doelstellingen te hoog gegrepen zijn, ik pleit om te controleren of de eindtermen wel goed zitten voor bijvoorbeeld alle 14-jarigen in de verschillende onderwijsrichtingen", zegt Boeve. Caroline Gennez (SP.A)  vindt dat de minimumdoelstellingen voor het onderwijs heel ambitieus moeten zijn in een samenleving die steeds complexer wordt.

De topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen Lieven Boeve heeft in "De afspraak" toelichting gegeven bij zijn boek "Het evangelie volgens Lieven Boeve". 

"Het is mijn bedoeling om nuance te brengen. Er is vandaag gebeurd waarvoor ik waarschuw in mijn boek. Er is een headline in een krant: “De overheid legt de lat te hoog”. Wat er ook verder in het artikel of in mijn boek staat is dan van geen tel meer. Dan zie je tweets van alle kanten komen. Dan denk ik. Hebben de mensen die gereageerd hebben dat artikel, laat staan mijn boek gelezen? Weten ze waarover het gaat?", aldus Boeve.

Volgens Boeve zijn sommige minimumdoelstellingen niet realistisch voor alle leerlingen van een bepaalde leeftijd. "Ik weet niet of het nodig is dat alle 14-jarigen het verschil kennen tussen een wederkerend en wederkerig voornaamwoord. Ik vraag mij af, is dat nu werkelijk een minimumdoelstelling. Ik vind dat je het moet kunnen gebruiken, maar dat je ook het verschil moet kennen om te kunnen slagen? We vragen ons af of die eindterm werkelijk een minimumdoel is."

"De jongeren moeten goed geschoold worden, maar als je de lat voor bijvoorbeeld leerlingen uit het beroepsonderwijs te hoog legt, dan motiveer je die jongeren ook niet", zegt Boeve.

Minimumdoelstellingen moeten ambitieus zijn in een steeds complexer wordende samenleving

Caroline Gennez

Caroline Gennez, de onderwijsspecialist van SP.A, begrijpt de kritiek dat de nieuwe eindtermen ontzettend ingewikkeld zijn geworden. "Maar als overheid moet je heel duidelijk stellen wat je vraagt aan leerkrachten. Hoe een leerkracht de leerling tot leren brengt, tot kennis brengt, dat is een zaak van het onderwijs."

"Wij zijn voor een heel ambitieus onderwijs. De samenleving wordt complexer. Je vraagt dat de jongeren niet alleen geschoold zijn voor de arbeidsmarkt, maar ook dat ze als burger in de samenleving voldoende sterk zijn. Vandaag leveren we bijna een jongere op vijf af die niet de basis beheerst om te functioneren in de samenleving. Hij heeft moeite om een tijdstabel van de bus te lezen of kan geen bankrekening openen. Dat zijn vogels voor de kat", aldus Gennez. 

Lieven Boeve houdt ook een pleidooi voor de controle van de gestelde eindtermen. "Ik heb niet gezegd dat we de lat lager moeten leggen. We zitten met een nieuwe situatie. Laat ons op het moment dat we de nieuwe eindtermen invoeren eens kijken of de eindtermen wel goed zitten. Eindtermen die niet goed zitten, dat is pas dramatisch voor ons onderwijs. Het enige wat ik vraag is, wij hebben het instrument van de peilingsproeven om te kijken of de leerlingen de eindtermen behalen, maar ook om te controleren of die eindtermen wel goed zitten", besluit Boeve.

Bekijk het debat tussen Boeve en Gennez uit "De afspraak" hier:

Videospeler inladen...

Meest gelezen