Onderzoek naar aanslepende werkzaamheden station Gent-Sint-Pieters

Het parlement laat onderzoeken of de vernieuwingsoperatie van het station Gent-Sint-Pieters correct verloopt. De werkzaamheden liepen al verschillende jaren vertraging op en dat zorgt voor enorm veel extra kosten. Het Rekenhof gaat nu bekijken of er onregelmatigheden zijn gebeurd. De NMBS belooft mee te werken aan het onderzoek.

De werkzaamheden aan het station Gent-Sint-Pieters begonnen in 2005 en kaderden in de grote vernieuwingsoperaties van de hoofdstations van de NMBS (onder meer Antwerpen en Luik passeerden al de revue). De ambitieuze bouwwerken zouden, volgens die eerste plannen, al in 2020 klaar geweest moeten zijn. Maar in de praktijk liepen de werken om verschillende redenen vertragingen op. De deadline verschoof telkens, de prognose nu is dat ze pas binnen een kleine 10 jaar afgerond zullen zijn (2027 of 2028). 

Miljoenen duurder dan gepland

De vele vertragingen doen de kostprijs van de vernieuwingsoperatie enorm oplopen. Volgens sommige media is er zelfs sprake van 30 miljoen extra. Dat is een smak geld en juist daarom trok een aantal Gentse parlementsleden aan de alarmbel. Ze vroegen in het parlement om een audit van het Rekenhof en kregen daar Kamerbrede steun voor. Het vorige stadsbestuur vroeg ook al om meer middelen om de werken uit te kunnen voeren.

De NMBS zelf liet de werkzaamheden deels stilleggen omdat de kosten te hoog opliepen. Ze bekijkt, tot grote woede van de stad Gent, een scenario waarin alles wat goedkoper kan. Zo zouden bepaalde sporen niet langer overdekt worden om de kosten te drukken. De overdekking gebeurde bij de vernieuwde sporen 8 tot en met 12 wel al. 

NMBS belooft medewerking 

Nu komt er dus een audit om te kijken of al die extra kosten wel gerechtvaardigd zijn. Die komt er op vraag van parlementslid Veli Yüksel (Open VLD). "Ik wil vooral weten waarom de bedragen die opzijgezet werden niet volstonden en waarom de termijnen die vooropgesteld werden niet zijn gerespecteerd. Er moet onderzocht worden of er onregelmatigheden of onzorgvuldigheden hebben plaatsgevonden. Ik hoop dat het Rekenhof een volledig, onafhankelijk onderzoek kan uitvoeren zodat we te weten komen waarom de werken nog niet klaar zijn en dit allemaal zo traag verloopt", legt Yüksel uit. 

Hoelang het Rekenhof nodig heeft om de werkzaamheden door te lichten is niet duidelijk, de resultaten zullen er sowieso pas zijn na de verkiezingen van 26 mei. De NMBS wil enkel schriftelijk reageren op de audit en belooft de volle medewerking aan het onderzoek. In de mededeling benadrukt de NMBS ook dat ze altijd als goede huisvader heeft gehandeld. 

Drukste station

Het station Gent-Sint-Pieters is het belangrijkste reizigersstation van Vlaanderen met zo'n 60.000 mensen die er dagelijks passeren.

kasto80

Meest gelezen