Kamer verwerpt zoals verwacht aanpassing van grondwetsartikel 7 bis

De Kamer heeft zoals verwacht een aanpassing van grondwetsartikel 7 bis verworpen. Die aanpassing was nodig om een klimaatwet te kunnen aannemen. De tweederdemeerderheid die nodig was, werd niet gehaald.

De Kamercommissie Grondwet had dinsdag een aanpassing van het grondwetsartikel goedgekeurd, maar daarvoor was een gewone meerderheid voldoende. Voor een goedkeuring in de voltallige zitting van de Kamer vandaag was een tweederdemeerderheid nodig, en die werd niet gehaald. Open VLD, CD&V en N-VA stemden tegen de aanpassing.

De initiatiefnemers voor de aanpassing argumenteren dat het zonder de grondwetswijziging onmogelijk is om een klimaatwet goed te keuren. Die klimaatwet is gebaseerd op het werk van een groep van experten. Als de grondwet niet aangepast wordt, dan wordt de invoering van een klimaatwet met vijf jaar uitgesteld, zegt Groen, dat hiervoor de steun kreeg van een aantal actiegroepen die voor een meer ambitieus klimaatbeleid ijveren.

De tegenstanders van een aanpassing van de grondwet en van een klimaatwet, zeggen dan weer dat die aanpassing niet nodig is om een goed klimaatbeleid te voeren. In plaats van een discussie over symbolen, willen zij liever een discussie voeren over concrete maatregelen.

De samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus willen zij regelen via verplichte samenwerkingsakkoorden, waarbij de federale overheid en de regionale overheden verplicht worden om samen te werken. Maar volgens Groen-fractieleider Kristof Calvo blijkt uit de praktijk van de vorige jaren dat een samenwerkingsakkoord neerkomt op een trappelen ter plaatse.

Bekijk hieronder de reacties van Groen-fractieleider Kristof Calvo, klimaatactivist Anuna De Wever, Peter De Roover, N-VA-fractieleider en fractieleider van CD&V Servais Verherstraeten.

Videospeler inladen...
Videospeler inladen...
Videospeler inladen...
Videospeler inladen...

Meest gelezen