ABVV schiet ontwerp van loonakkoord opnieuw (deels) af

De socialistische vakbond ABVV gaat niet akkoord met de afspraken over de minimumlonen zoals die in het loonoverleg zijn bepaald. De vakbond aanvaardt nu wel de andere delen van het ontwerp van het loonakkoord. Het is de tweede keer dat de vakbond zich terughoudend opstelt. 

Het loonakkoord tussen werkgevers en werknemers moet vastleggen hoeveel de lonen dit jaar en volgend jaar mogen stijgen bovenop de index. Eerder beslisten werkgevers en werknemers in overleg dat de lonen met 1,1 procent konden stijgen. Daarnaast werden er nog beslissingen genomen in verband met een stijging van de minimumlonen, eindeloopbaantrajecten en het brugpensioen.

Maar de socialistische vakbond ABVV verwierp het akkoord, waardoor de bal in het kamp van de regering kwam te liggen. De loonnorm van 1,1 procent wil de regering vastleggen via een koninklijk besluit. Maar over alle andere delen van het loonakkoord moest de ABVV zich opnieuw, voor een tweede keer, uitspreken. 

Tweede "njet"

Dat overleg vond vanmorgen plaats. De socialistische vakbond zegt nu vooral problemen te hebben met de afspraken over de minimumlonen, die 10 cent per uur zouden stijgen. Eerder stelde het ABVV nog een stijging met 10 procent voorop. Alle andere delen van het ontwerp van loonakkoord aanvaardt de vakbond wel. 

Vooral de Franstaligen binnen de vakbond zijn kritisch voor die afspraken rond de minimumlonen, al ontkent de top dat de vakbond verdeeld is. "Wat er vandaag de dag over het minimumloon in staat, is niet aanvaardbaar", zegt algemeen secretaris Miranda Ulens. "Achter de andere maatregelen kunnen we wel staan."

Wat er vandaag de dag over het minimumloon in staat, is niet aanvaardbaar. Achter de andere maatregelen kunnen we wel staan

Miranda Ulens, algemeen secretaris ABVV

Wat nu?

Het ABVV legt de bal nu in het kamp van de andere vakbonden en de werkgevers. Het is vooral wachten op het standpunt van de christelijke vakbond ACV. De socialistische vakbond hoopt de uitkeringen - die zouden stijgen volgens het loonakkoord - nog veilig te kunnen stellen. De regering had daarvoor gewaarschuwd, bij monde van de premier: het ABVV heeft de "zware verantwoordelijkheid" dat 700 miljoen euro aan uitkeringen in gevaar zijn als ze zich blijven verzetten tegen het loonakkoord.

Door dat loonakkoord nu deels te aanvaarden, hoopt de vakbond op een uitweg: "We kunnen de uitkeringen verhogen, en dan de komende maanden bekijken wat we doen met het minimumloon", zegt Ulens. 

Meest gelezen