Draag een steentje bij in de redding van de steenuil

De steenuil is verkozen als Vogel van het Jaar 2019, maar de beestjes zitten in moeilijkheden. Onder de vleugels van Natuurpunt 's Heerenbosch hebben vrijwilligers de Steenuilenwerkgroep Midden-Schelde opgericht om zo de steenuilenpopulatie in kaart te brengen en de beestjes te redden.

De steenuil werd door Vogelbescherming Vlaanderen uitgeroepen tot Vogel van het Jaar 2019, maar de soort heeft het moeilijk. Door habitatverlies, gebrek aan voedsel, pesticidengebruik en veel meer is de populatie van de steenuil aan het uitdunnen. Vrijwilligers uit regio Buggenhout, Lebbeke en Dendermonde hebben daarom besloten om een steenuilenwerkgroep op te richten en de steenuilen uit de regio te inventariseren.

Nachtdieren

De eerste inventarisatiemomenten startten in februari en lopen tot eind maart. Dat moet 's avonds in het donker gebeuren, omdat steenuilen echte nachtdieren zijn. De uilen worden door middel van een geluidsband gelokt. Wanneer de uil terugroept wordt die nauwkeurig aangeduid op de kaart. 

Populatie uitbreiden

De werkgroep startte de inventarisering in februari en eindigt eind maart. Het is de bedoeling om na die grondige inventarisering de steenuilenpopulatie terug op te krikken. De werkgroep realiseert dat idee door nestkasten te plaatsen in het gebied Midden-Schelde. Jonge vogels worden geringd en op termijn is het ook de bedoeling om sensibiliserende acties op het getouw te zetten. Ook scholen zullen volop worden gecontacteerd om mee te helpen.

Wist je dat...

... de steenuil ook op Griekse euromunten te zien is?

In de Griekse mythologie vloog de Athene Noctua, ofwel de steenuil, iedere avond uit om de wereld rond te gaan op zoek naar nieuwtjes. Al het nieuws bracht de uil dan naar Pallas Athena, de godin van de wijsheid. De uil werd haar symbool en vertegenwoordigde haar wijsheid.

In het oude Griekenland stond de steenuil dus afgebeeld op de toen gangbare betalingsmiddelen. In het moderne Griekenland is dat nog altijd zo met de Euro.

... de steenuil te vergelijken is met een Vlaamse familie uit de jaren 60?

De steenuil is erg honkvast en wordt daarom ook wel eens vergeleken met een Vlaamse familie uit de jaren 60. Enkel het vrouwtje broedt de eieren uit, terwijl het mannetje zorgt voor voedsel. Wanneer de jongen groot genoeg zijn verlaten ze het nest en zoeken ze een partner. Ze kiezen een nieuw nest in de nabije omgeving van hun ouderlijk nest op voorwaarde dat er voldoende voedselaanbod is. De jonge steenuilen vestigen zich doorgaans op minder dan 5 km van het ouderlijk nest. Net zoals de gezinnen in de jaren 60 blijven de steenuil-jongen trouw aan hun "kerktoren".

kasto80

Meest gelezen