Worden jonge mezen het slachtoffer van bestrijdingsmiddelen tegen de buxusmot?

Vogelbescherming Vlaanderen en Velt, de Vereniging voor ecologisch leven en tuinieren, willen onderzoeken hoe het komt dat zoveel jonge meesjes sterven. Elk jaar krijgen ze meer meldingen van dode mezenjongen in nestkastjes. Ze vragen om de vogeltjes bij te houden voor onderzoek.

Vorig jaar ontving Vogelbescherming Vlaanderen veel meldingen van mislukte broedpogingen, vooral van kool- en pimpelmezen. Eén, meerdere of alle jongen liggen dan dood in het nest. Vaak werd een link gelegd met een buur die enkele dagen ervoor pesticiden had gebruikt om de buxusmot te bestrijden. Stierven de jongen doordat ze vergiftigde rupsen aten? Dat wil de vogelbescherming weten.

Iedereen kan meedoen

Velt en Vogelbescherming Vlaanderen slaan de handen in elkaar voor een burgerwetenschapsproject. Ze deden een crowdfunding bij hun achterban om de onderzoeken te financieren en nu roepen ze burgers op om nestjes dode mezen te melden en te bewaren voor het onderzoek.

Wie dode meesjes vindt, kan dat melden op www.sosmezen.be. De eerste resultaten worden na de zomer verwacht.

kasto80

Meest gelezen