Foto Kurt

Afschaffing integraal voorlezen vonnissen en arresten stap dichterbij

Rechters zullen binnenkort niet meer verplicht zijn vonnissen of arresten volledig voor te lezen. Enkel het beschikkende gedeelte met de beslissing zal nog moeten worden uitgesproken. De Senaat heeft vrijdag na de Kamer de aanpassing van de Grondwet in die zin unaniem goedgekeurd. Er was een pauze nodig om voldoende senatoren te verzamelen om geldig te stemmen.

Artikel 149 van de Grondwet bepaalt al sinds 1831 dat vonnissen in openbare terechtzitting uitgesproken worden. De redenering erachter luidt dat de rechtspraak in een democratische rechtsstaat onder controle van het publiek staat.

Maar intussen groeide het besef dat de letterlijke toepassing van die regel eigenlijk voorbijgestreefd is. In de zaak-Lernout & Hauspie bijvoorbeeld telde het arrest van het Gentse hof van beroep bijvoorbeeld 2.100 pagina's. Die voorlezen, zou twee weken in beslag hebben genomen. Het Hof van Cassatie besliste toen dat een gedeeltelijke voorlezing met een publicatie van het arrest online volstond.

Verschillende partijen dienden in het verleden al wetsvoorstellen in om daar een mouw aan te passen. De Raad van State merkte echter op dat daarvoor een wijziging van de Grondwet nodig is. Dit is nu op de valreep gelukt op de in principe laatste plenaire vergadering van de Senaat van de legislatuur.

Meest gelezen