CHASSENET / BSIP

Nieuwe regeling voor registratie levenloos geboren kinderen gaat van start

Vanaf 1 april wordt een nieuwe regeling van kracht voor de registratie van levenloos geboren kinderen. Vanaf 140 dagen zwangerschap kunnen ouders het vrijwillig een voornaam geven in plaats van 180 dagen nu. De verplichting om het kind vanaf zes maanden zwangerschap te laten registreren blijft van kracht, maar het zal voortaan naast een voornaam ook een familienaam krijgen. Er geldt een overgangstermijn van 1 jaar om kinderen te registreren die eerder stierven.

Tijdens de voorstelling van het digitaliseringsproject van de burgerlijke stand zaterdag in Leuven bestempelde minister van Justitie Koen Geens (CD&V) de maatregel als enorm belangrijk voor de betrokken ouders. "Ik kreeg veel reacties van ouders die hierom vroegen en ik begrijp hen. Zij verdienen erkenning van hun verdriet om hun rouwproces voort te zetten", aldus de minister. Ook de Leuvense bevoegde schepen Dirk Vansina (CD&V) wees op het feit dat hij in het verleden hierover veel vragen kreeg van ouders.

Steve Heylen, voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en Beambten van de Burgerlijke Stand (VLAVABBS), reageerde tijdens de persontmoeting met onbegrip op de bewering tijdens het VTM-nieuws van vrijdagavond dat een aantal gemeenten nog niet klaar zijn om deze nieuwe regeling meteen in te voeren.

"De nodige apparatuur is geleverd om deze akte op te maken. Geen enkele burger zal zich echter vruchteloos hiervoor tot zijn gemeente wenden. Als er geen digitale akte kan opgemaakt door bijvoorbeeld een technisch probleem dan is een vervangingsmechanisme voorzien om dit voorlopig op papier te doen", aldus Heylen.

Meest gelezen