Video player inladen...

Bart De Wever (N-VA): "We plukken zure vruchten van onderwijs­hervormingen uit het verleden"

N-VA-voorzitter Bart De Wever grijpt een tekst aan van professor emeritus Jan Van Damme en twee van zijn collega’s van de KU Leuven om zijn kritiek op de onderwijs­hervormingen uit het verleden en de koepel van het Katholiek Onderwijs kracht bij te zetten. Volgens De Wever is die koepel uitgegroeid tot promotor van contraproductieve hervormingen, waardoor het onderwijsniveau daalt. Lieven Boeve, topman van het Katholiek Onderwijs, en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) zijn het daarmee niet eens.

"Vlaamse leerlingen hebben het laagste ambitieniveau op 72 onderzochte landen", stipt De Wever aan in Terzake. Hij verwijst naar een aantal internationale studies die professor Van Damme en zijn collega's mee hebben gebundeld. "Dat heeft te maken met het pedagogisch project. Dat zeggen de leerkrachten ook als je hen dat vraagt."

De katholieke koepel is geen robuust verdediger tegen onderwijshervormingen die we niet nodig hebben, maar de grote promotor

N-VA-voorzitter Bart De Wever

"Men heeft het klassikaal leren losgelaten, die kennisoverdracht", aldus De Wever. "Het is allemaal verschoven naar de pretpedagogie." Bart De Wever is zelf een product van het katholiek onderwijs. "Toen ik nog op school zat, was het katholiek onderwijs nog een baken tegen dat soort vernieuwingen."

De Wever gaat door op zijn elan. "De koepels als tussenniveau hebben een heel belangrijke rol gespeeld. Vlaanderen is sterk dankzij het katholiek onderwijs, maar de laatste jaren moet ik vaststellen dat de katholieke koepel geen robuuste verdediger is tegen onderwijshervormingen die we niet nodig hebben, maar juist de grote promotor."

De N-VA-voorzitter wijst naar de jaren 60. "We plukken de zure vruchten van onderwijspedagogie zoals die lang geleden is uitgedacht. Dat moet rechtgetrokken worden."

Laten we elke leerling uitdagen op het niveau waarop hij zit en die maximale focus op de eindtermen voor een stukje lossen

Lieven Boeve (Katholiek Onderwijs)

"Mijn netwerk is een netwerk van vrije scholen die zich vrij verenigen in een koepel om een aantal dingen samen te doen", reageert Lieven Boeve. Hij heeft het onder meer over het opmaken van leerplannen of lerarenbegeleiding.

Boeve roept op om de hypothese van professor Van  Damme au sérieux te nemen. "Het gaat over onderzoek over het basisonderwijs. Waarin moet extra geïnvesteerd worden? In basisonderwijs. "Ik pleit ervoor om gedifferentieerder na te denken over onderwijs. Als we alleen met eindtermen bezig zijn, nivelleren we te veel naar beneden. Laten we elke leerling uitdagen op het niveau waarop hij zit en die maximale focus op de eindtermen voor een stukje lossen."

Hij wijst erop dat de katholieke koepel net een nieuw leerplan voor het basisonderwijs klaar heeft. "Daar leggen wij de lat uitdrukkelijk hoger dan de eindtermen die de laatste 20 jaar niet zijn gewijzigd." En er zijn nog andere factoren die meespelen: klassen die groter zijn geworden, een tekort aan extra middelen en de uitdagingen van meer diversiteit in de klas. "Het is niet zo dat we dat met één maatregel geregeld zullen krijgen."

Ik vind het spijtig dat men het Katholiek Onderwijs zo stigmatiseert. Ik doe daar niet aan mee

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V)

Minister Crevits wijst er fijntjes op dat de onderzoeken die professor Van Damme en zijn collega's hebben gebundeld net de aanleiding zijn geweest voor de hervormingen die het Vlaams Parlement heeft goedgekeurd. "We hebben lang gediscussieerd over hoe we dat secundair onderwijs zouden vernieuwen", geeft ze toe. "Het heeft tot nu geduurd voor dat ei gelegd is en voor die nieuwe eindtermen gemaakt zijn."

"Vlaanderen bepaalt wat leerlingen moeten en mogen kennen, de leerkrachten en de school bepalen op welke manier dat gebeurt", relativeert Crevits. "Het heeft geen zin om nu de grote oorlog te prediken. Als we de kwaliteit van ons onderwijs willen verbeteren, zullen we dat samen met de partners moeten doen."

"Ik vind het spijtig dat men het katholiek onderwijs - en bij uitbreiding de leerkrachten - zo stigmatiseert. Ik doe daar niet aan mee", haalt ze niet mis te verstaan uit naar Bart De Wever. "Niemand heeft één verklaring. De samenleving is veranderd, de verwachtingen van ouders zijn veranderd." Desondanks is ze voor meer focus op kennis in het secundair onderwijs en extra handen in het lager onderwijs en het kleuteronderwijs.

Meest gelezen