Regering lanceert website over mobiliteitsbudget

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) heeft de website mobiliteitsbudget.be gelanceerd. Werkgevers en werknemers met een bedrijfswagen kunnen daarop terecht om een antwoord te vinden op al hun vragen over de maatregel. Het mobiliteitsbudget verscheen vrijdag in het Staatsblad en is retroactief van kracht sinds 1 maart.

Het mobiliteitsbudget werd eind februari goedgekeurd. Werknemers die een bedrijfswagen hebben of daarvoor in aanmerking komen en gebruikmaken van de maatregel, krijgen een budget ter beschikking waarmee ze hun bedrijfswagen kunnen inruilen voor een milieuvriendelijker model. Ze kunnen ook alternatieve en duurzame vervoersmiddelen kopen en ook huisvestingskosten komen in aanmerking als de werknemer dichter bij het werk gaat wonen. Blijft er dan nog geld over, dan wordt dat uitbetaald. Op die som moet de werknemer wel 38,07 procent sociale bijdragen betalen.

Om tegemoet te komen aan de vragen die werkgevers en werknemers mogelijk hebben over de maatregel, lanceerde minister Peeters samen met zijn collega's van Financiën Alexander De Croo en Sociale Zaken Maggie De Block (beiden Open VLD) vandaag de website mobiliteitsbudget.be. Die legt de principes van het mobiliteitsbudget op een eenvoudige manier uit en biedt momenteel een antwoord op 63 vragen verspreid over verschillende rubrieken. Via een contactformulier kunnen ook bijkomende vragen worden gesteld. Een module om zelf het mobiliteitsbudget te simuleren, is er niet, maar Peeters sluit niet uit dat die er in de toekomst zou kunnen komen.

De economieminister toonde zich maandag hoopvol in het succes van het mobiliteitsbudget. "Er zijn naar schatting 450.000 firmawagens en eens het mobiliteitsbudget op kruissnelheid is, verwachten wij dat een vierde daarvan - of voor de snelle rekenaars ongeveer 115.000 - zal verdwijnen." Volgens Peeters kwam die schatting tot stand na gesprekken met onder meer de sociale secretariaten. "We hebben het aanvoelen dat het mobiliteitsbudget leeft bij heel wat mensen", zegt hij. "De doelstellingen van de maatregel zijn minder files, minder luchtvervuiling en minder pendelstress. Drie vliegen in één klap, zonder de mensen extra kosten aan te rekenen."

Dat werkgevers niet verplicht zijn om personeelsleden met bedrijfswagens een mobiliteitsbudget aan te bieden, ook al zijn die laatsten vragende partij, stelt volgens Peeters geen probleem. Volgens hem zal de maatregel bedrijven juist een concurrentieel voordeel kunnen opleveren bij loononderhandelingen. De minister verwacht dat vooral veel jongeren, die vaak minder gehecht zijn aan de auto, het mobiliteitsbudget zullen verkiezen. "Veel werkgevers zullen dus gedwongen worden om het te overwegen."

Meest gelezen