AMELIE-BENOIST / BSIP

Meer dan 42.000 Vlamingen hebben het, maar er zijn nog veel misverstanden: vandaag is het Wereldautismedag

Op 2 april is het jaarlijks Wereldautismedag, een dag waarop autisme wereldwijd in de schijnwerpers staat. Bedoeling is om iedereen bewust te maken van wat autisme eigenlijk is. De Vlaamse Vereniging Autisme laat via een prikkelcaravan mensen ontdekken hoe mensen met autisme de wereld ervaren.

Sinds 2007 wordt ieder jaar op 2 april Wereldautismedag gevierd. Bedoeling van deze dag is het begrip voor mensen met autisme te vergroten, maar ook de talenten en kwaliteiten in de kijker te zetten.

Naar schatting hebben zo'n 42.000 Vlamingen autisme. "Autisme is dus geen zeldzaam gegeven. Gemiddeld heeft 1 iemand op de 150 à 165 personen autisme. Iedereen kent dus wel iemand met autisme", vertelt Ruth Raymaekers, coördinator bij de Vlaamse Vereniging Autisme.

Autisme is een brede waaier. Er is niet iets als één soort autistisch gedrag.

Ruth Raymaekers, coördinator bij de Vlaamse Vereniging Autisme

Autisme leidt ertoe dat mensen moeite hebben met communicatie, sociale relaties en verbeelding. "Maar autisme is een brede waaier. Er is niet iets als één soort autistisch gedrag. Het is afhankelijk van persoon tot persoon. Elke persoon met autisme is uniek. Dat zorgt voor zwakke én sterke kanten", verduidelijkt Raymaekers.

Nog steeds veel vooroordelen

Hoewel autisme niet zeldzaam is, blijken er nog heel wat vooroordelen te zijn. "En die leiden ertoe dat mensen drempels ervaren om te vertellen dat ze autisme hebben", vertelt Raymaekers. "Denk bijvoorbeeld aan werksituaties. Mensen voelen nog steeds twijfel of ze aan hun werkgever kunnen vertellen dat ze autisme hebben."

Via de Wereldautismedag proberen verenigingen die vooroordelen weg te nemen. En deze week gebeurt dat onder meer met een heuse prikkelcaravan die nog de volledige week in Vlaanderen zal rondtoeren. "Via die caravan kunnen we mensen zelf laten voelen hoe het is om autisme te hebben. Mensen met autisme worden op een andere manier geprikkeld en dat laten we voorbijgangers ondervinden in de caravan", verduidelijkt Raymaeckers.   

"We speelden voetbal maar ik wist niet wat ik met de bal moest aanvangen"

"De wereld zie ik chaotisch, want ik krijg via mijn zintuigen allerlei prikkels binnen waarvan ik niet weet wat ik ervan moet onthouden. Ik ben iemand die let op details en moeilijkheden kan ondervinden met veranderingen. Het is voor mij dan ook niet evident om te communiceren met anderen." Aan het woord is Stijn. Hij is 25,  heeft autisme en werkt als vrijwilliger voor Mediaraven, een organisatie die kinderen en jongeren wegwijs maakt in de wereld van de digitale media.

Op zijn 16e vernam Stijn dat hij autisme had. "Ik kon moeilijk contact maken met medeleerlingen. Ze beschouwden me als een streber omdat ik in de klas hard mijn best deed. Maar ik moest wel mijn best doen, want ik had moeite met leren. In de lessen lichamelijke opvoeding speelden we voetbal maar ik wist gewoon niet wat ik met de bal moest aanvangen. Ik begreep de regels niet." 

Speciaal voor Wereldautismedag maakte Stijn volgend filmpje:

Herbekijk hieronder de reportage in Het Journaal:

Video player inladen...

Meest gelezen