Videospeler inladen...

Freya Van den Bossche (SP.A) over wachtlijsten thuis­begeleiding autisme: “Waarom sparen als er grote noden zijn?”

Wie autisme heeft, kan een beroep doen op aangepaste thuisbegeleiding. Maar de thuisbegeleidingsdiensten kampen met lange wachtlijsten. Het probleem is zo groot dat ze zelfs werken met een aanmeldingsstop of beperkte instroom voor nieuwe hulpvragen. Vlaams parlementslid Freya Van Den Bossche (SP.A) klaagt de  gebrekkige registratie van de hulpvragen aan.

Wachtlijsten van 349 personen (Oost-Vlaanderen) tot 785 personen (West-Vlaanderen) en een gemiddelde wachttijd van 2 tot 3 jaar, in uitzonderlijke gevallen zelfs tot zes jaar: wie autisme heeft en een beroep wil doen op aangepaste thuisbegeleiding, moet veel geduld oefenen. 

Vlaams parlementslid Freya Van Den Bossche vroeg de cijfers op bij de verschillende Vlaamse thuisbegeleidingsdiensten.  Daaruit blijkt dat de wachtlijsten in alle provincies -behalve in Limburg- zo lang zijn dat nieuwe hulpvragen niet meer geregisteerd worden. "De thuisbegeleidingsdiensten werken zelfs noodgedwongen met een aanmeldingsstop voor nieuwe hulpvragen. Op die manier willen ze geen valse hoop geven aan mensen die soms drie jaar of langer op hulp moeten wachten", zegt Van Den Bossche. 

Onderschatting

"Er is een serieuze onderschatting van de werkelijke hulpvraag. Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) laat enkel registreren wie in begeleiding is, niet wie wacht op hulp." SP.A vraagt Vandeurzen om de werkelijke zorgvraag duidelijker in beeld te brengen, zodat de overheid weet hoeveel budget er nodig is.

Thuisbegeleiding is nochtans een heel effectieve manier om gezinnen van een persoon met autisme te ondersteunen. Niet alleen de persoon met autisme, maar ook ouders, broers en zussen worden begeleid in hun vertrouwde omgeving. Ze krijgen raad over hoe ze het best hun huis inrichten of reageren op bepaalde gedragingen van de persoon met autisme. 

Waarom zou je sparen en geld opzij zetten als er dit soort noden zijn?

Freya Van den Bossche

“Ik heb het er moeilijk mee dat er de Vlaamse regering een begrotingsoverschot boekt van meer dan 300 miljoen. Waarom zou je sparen en geld opzij zetten als er dit soort noden zijn?”, vraagt Van den Bossche zich af.

In een debat met Van den Bossche in “Terzake” erkent Vandeurzen het probleem dat ze aankaart. Maar de minister zegt ook dat het zorgbudget in de afgelopen legislatuur al “enorm gegroeid is”. Hij spreekt de hoop uit dat de geestelijke gezondheidszorg in de aanstaande regeerperiode bijzondere aandacht krijgt op Vlaams en federaal vlak en dat er nog meer geld voor zal worden vrijgemaakt.

Snelle diagnose

Een snelle diagnose van autisme is heel belangrijk zegt Freya Van Den Bossche, want “het is een ticket voor hulpverlening. Vele vormen van hulpverlening, toegang tot het buitengewoon onderwijs en verhoogd kindergeld krijg je pas als het kind een diagnose heeft gekregen.”

Vandeurzen zegt dat er al inspanningen zijn gedaan om sneller de diagnose van autisme te kunnen stellen bij kinderen. “Maar het kan nog sneller”, geeft de minister toe. Daartoe wordt er nu opnieuw geld vrijgemaakt voor de centra die autisme moeten vaststellen bij kinderen, zegt de minister.

Er zijn 150 organisaties die diagnoses stellen; dat is absoluut te veel.

Jo Vandeurzen

“Maar het zal daarbij niet kunnen blijven”, zegt de minister ook. Volgens Vandeurzen moet er ook een hervorming komen van de manier waarop in België diagnoses worden gesteld van ontwikkelingsstoornissen bij kinderen.

Volgens de minister moet er minder rompslomp komen. “Er zijn 150 organisaties die diagnoses stellen; dat is absoluut te veel”, zegt de minister. Hij stelt voorop dat het diagnoseproces eenvormiger moet worden, omdat er nu veel verschillen zijn in de manieren waarin diagnoses worden gesteld. 

Bekijk hieronder een reportage uit "Terzake" over ouders die op zoek zijn naar diagnose voor hun zoontje: 

Videospeler inladen...

Meest gelezen