Commissie beslist dat Grondwet kan worden gewijzigd voor klimaatwet: bent u nog mee?

De volgende regeerperiode kan artikel 7 bis van de Grondwet worden aangepast, zo besliste een commissie in het parlement vandaag. Klimaatactivisten komen al weken op straat met de vraag om dat artikel aan te passen, zodat er een klimaatwet kan worden ingevoerd. De commissie besliste nu zoals verwacht dat het artikel mag worden aangepast, maar verschillende partijen herhaalden wel dat ze tegen de klimaatwet zijn die de activisten vragen. De commissie besliste ook om een 40-tal andere artikelen open te stellen, maar het "sleutel"-artikel 195 is daar niet bij. 

Hoezo, de Grondwet aanpassen?

Vandaag werd in een commissie in het parlement beslist welke delen van de Belgische Grondwet mogelijk in de volgende regeerperiode kunnen worden aangepast, of "herzien". Een belangrijke beslissing, want een aanpassing van de Grondwet kan een onderdeel zijn van een staatshervorming, waar de Franstalige partijen tegen zijn.

Toch is het niet zo eenvoudig, want de commissie is niet de enige die beslist welke delen van de Grondwet kunnen worden aangepast. Donderdag moet de volledige Kamer zich nog over de zaak uitspreken, en ook de Senaat en de regering moeten nog een lijst opstellen. Enkel de artikelen van de Grondwet die op de drie lijsten staan (van de Kamer, de Senaat én de regering), kunnen in de volgende regeerperiode worden aangepast. 

Wat is er beslist?

Alle ogen waren gericht op de stemming over artikel 7 bis. Klimaatactivisten komen al weken op straat met de vraag om dat artikel aan te passen. Pas dan kan er een klimaatwet met bindende doelstellingen worden ingevoerd. Het artikel kon deze regeerperiode al worden aangepast, maar vorige week besliste het parlement om dat nu nog niet te doen.

De commissie heeft beslist om 7 bis open te stellen, maar dat zal waarschijnlijk niet leiden tot een klimaatwet

De commissie heeft nu unaniem beslist om artikel 7 bis opnieuw open te stellen voor de volgende regering. Open VLD en CD&V maakten wel meteen duidelijk dat ze geen klimaatwet willen invoeren. "Dat is onze bedoeling niet”, zei de fractieleider van de liberalen Patrick Dewael. “Dit staat los van de discussies van de laatste weken, die me niet overtuigd hebben", klinkt het bij Servais Verherstraeten, fractieleider van CD&V.

Bekijk hier wat Open VLD en CD&V over artikel 7 bis zeiden in de commissie over de Grondwet. Lees verder onder de video:

Videospeler inladen...

Zelfs N-VA, misschien wel de sterkste tegenstander van de klimaatwet, stemde uiteindelijk om het artikel open te stellen. Fractieleider Peter De Roover (N-VA) grapte dat het artikel even goed kan gebruikt worden om het "confederalisme" in te voeren (N-VA vraagt meer autonomie voor Vlaanderen in de vorm van een "confederaal" België, red.). Fractieleider van Groen Kristof Calvo gelooft dan weer dat de klimaatwet er toch "snel" kan komen.

Daarnaast is vooral de stemming over artikel 195 van belang. Dat "sleutel"-artikel regelt de manier waarop de Grondwet kan worden gewijzigd. Als artikel 195 zélf wordt opengesteld, kan op die manier de hele Grondwet worden aangepast. Die "truc" werd al eens gebruikt bij de zesde staatshervorming. Maar de commissie besliste nipt om het artikel niet open te stellen. 8 commissieleden stemden voor, 9 tegen.

De PS en N-VA deden ook nog elk een opvallend voorstel. Zo wilde de PS dat artikel 85 wordt aangepast zodat "natuurlijke en geadopteerde kinderen" van de koning ook recht hebben op de troon, mogelijk een verwijzing naar Delphine Boël.  Het artikel werd echter niet opengesteld. N-VA hield bij monde van Siegfried Bracke een opvallend pleidooi voor een federale kieskring, waardoor Vlamingen ook op Waalse politici zouden kunnen stemmen, en omgekeerd. Dat artikel (63) werd wel opengesteld. Verder is ook het artikel opengesteld waardoor het stemrecht verlaagd zou kunnen worden naar 16 jaar

Lees verder onder de tweet. 

En nu?

Donderdag stemt de volledige Kamer (de plenaire vergadering) nog eens over de lijst van artikelen die worden opengesteld. Daarna is het aan de Senaat en de regering  om een lijst met artikelen door te geven. Dat gebeurt waarschijnlijk na de paasvakantie. 

De volgende regering, die wordt gevormd na de verkiezingen in mei, zal beslissen of de grondwetsartikelen effectief worden aangepast. Daarvoor is altijd een tweederdemeerderheid nodig in het parlement. 

Meest gelezen