Francis Delpérée geen kandidaat bij verkiezingen, spanning binnen CDH

CDH-Kamerlid Francis Delpérée ziet af van zijn kandidatuur voor de Kamerverkiezingen van 26 mei. Dat heeft hij dinsdag in de wandelgangen van de Kamer aangekondigd. Delpérée geeft aan dat hij een punt zet achter zijn carrière omdat hij het niet eens is met CDH-kopstuk Georges Dallemagne, die de Brusselse Kamerlijst zal trekken. 

"Politiek is als Kuifje, voor de jongeren van 7 tot 77 jaar. Ik heb die leeftijd bereikt en het is misschien tijd om het parlementaire leven achter me te laten", zegt Delpérée. Tijdens zijn carrière was de grondwetspecialist vooral begaan met het verdedigen van de fundamentele rechten.

De veranderingen net voor het indienen van de lijsten hebben mij ertoe gedwongen om mijn positie te herzien

Francis Delpérée, Kamerlid voor CDH

"De veranderingen net voor het indienen van de lijsten hebben mij ertoe gedwongen om mijn positie te herzien", zegt Delpérée. Vorige week werd onverwacht Joëlle Milquet vervangen door Georges Dallemagne als Kamerlijsttrekker in Brussel.

"Binnen het CDH zijn er, net zoals in andere partijen, twee stromingen", klinkt het. "Er zijn zij die vinden dat de strijd tegen het terrorisme rechtvaardigt dat geraakt wordt aan de rechten en vrijheden, wat tot ontsporingen in de naam van de veiligheid kan leiden. En er zijn zij die, in een meer humanistisch perspectief, menen dat dit moet stroken met het respect voor de fundamentele rechten. Dat is het beeld van de weegschaal van Justitie. Ik heb nooit ingebonden op de verdediging van de rechten en vrijheden, ook van zij die mijn cultuur, geschiedenis of geloof niet delen", lichtte hij toe.

Spanning binnen CDH

Delpérée verwijst naar twee debatten tijdens deze legislatuur om de handdoek in de ring te gooien: de verlenging van de aanhoudingstermijn tot 72 uur voor terrorisme, waar hij zich sterk tegen verzette, en dat over het beroepsgeheim van sociale werkers. Het CDH keurde het wetsvoorstel van de N-VA goed op aangeven van CDH-kopstuk Georges Dallemagne, terwijl Delpérée zich onthield. Het Grondwettelijk Hof gaf Delpérée gelijk en vernietigde de bepalingen over de sociale werkers.

Het zou hypocriet zijn om kandidaat te zijn, stemmen te ronselen met mijn naam, die ten goede zouden komen aan anderen die mijn overtuiging niet delen

Francis Delpérée, Kamerlid voor CDH

"Het zou hypocriet zijn om kandidaat te zijn, stemmen te ronselen met mijn naam, die ten goede zouden komen aan anderen die mijn overtuiging niet delen", voegde hij eraan toe. Hij hoopt dat er binnen het CDH een gewetensonderzoek zal gevoerd worden omdat hij zijn kandidatuur heeft ingetrokken.

 Francis Delpérée wordt als lijstduwer vervangen door de burgemeester van Jette, Hervé Doyen.

Meest gelezen