© NACHTSCHADUW

Kompass Klub in Gent gaat vanavond na drugsproblemen weer open: hoe pakken ze dit aan?

Kompass Klub, de discotheek in Gent die al een tijdje met drugsproblemen kampt, gaat vanavond weer open. Vorige maand besliste de Gentse burgemeester Matthias De Clercq (Open VLD) om Kompass Klub voor vier maanden te sluiten, maar de Raad van State vond die maatregel onvoldoende gemotiveerd. "Dit betekent dat Kompass zijn deuren vanavond weer mag openen", zegt de eigenaar van de nachtclub, Jens Grieten aan VRT NWS.

"Er vinden herhaaldelijk illegale drugsgerelateerde activiteiten plaats", zo sprak burgemeester De Clercq in een eerdere verklaring over de discotheek in zijn stad. De aanleiding van dit besluit? De dood van een medewerker, eind januari dit jaar. Volgens het parket was het overlijden gerelateerd aan een "bijzonder hoge" dosis MDMA in combinatie met een voorafgaande gevoeligheid of medische voorgeschiedenis.

Een kleine week later kreeg een Kompass Klub-bezoeker, na het innemen van een nog onbekende pil, een hartstilstand. Het medisch diensthoofd van de dienst Spoedgevallen van het UZ in Gent uitte daarna zijn bezorgdheid.

Daarop besloot de Clercq begin maart de club voor vier maanden te sluiten. "Er zijn nou eenmaal ernstige aanwijzingen dat er zich in de club herhaaldelijk illegale drugsgerelateerde activiteiten voordoen, waardoor de openbare rust en veiligheid in het gedrang komt", dat waren de woorden van de burgemeester. "Deze tijdelijke sluiting moet Kompass Klub toelaten haar organisatie te versterken en te professionaliseren zodat het haar plaats in het Gentse nachtleven verder kan bestendigen."

Petitie

De tijdelijke sluiting van de nachtclub stuitte al snel op verzet. Bezoekers en sympathisanten uitten via sociale media hun onvrede en een petitie werd al meer dan tienduizend keer ondertekend.

Kompass Klub trok naar de Raad van State, die vorige week de nachtclub in het gelijk heeft gesteld. Volgens de Raad was de maatregel niet voldoende gemotiveerd. "Weliswaar verzekert de burgemeester dat hij steeds zal waken over de proportionaliteit van de maatregel en dat hij een verplichte en volledige sluiting van de zaak voor een periode van vier maanden proportioneel acht, maar een motivering die inzichtelijk en aannemelijk maakt dat een dergelijke sluiting nodig is voor het bijsturen van de uitbating van de Kompass Klub en het herstel van de openbare veiligheid en rust, wordt niet gegeven."

Inspanningen van de club

En dat betekende goed nieuws voor de club. Die mocht weer open gaan, vanavond dus. De Raad van State zei in het arrest wel dat de burgemeester terecht bijkomende inspanningen van de club mag verwachten. En dus rijst nu de vraag op: wat voor maatregelen gaat de club nemen?

In ieder geval worden er voldoende veiligheidsmaatregelen genomen

Jens Grieten, clubeigenaar

Eigenaar Grieten zegt dat er "in ieder geval voldoende veiligheidsmaatregelen worden genomen." Maar of er meer bewaking zal zijn dan anders, is niet duidelijk. "Afgelopen vrijdag heb ik samen met de burgemeester een heel goed gesprek gevoerd over de toekomst. Wat daar is besproken, houden wij liever intern." Voor de rest houdt Grieten het daarbij.

Ook een woordvoerder van de burgemeester van Gent wil niets kwijt over het gesprek met de club. "Dat is iets tussen de uitbaters van de club en de stad. Wel staat de politie voor de club altijd ter beschikking."

Lees verder onder de foto.

© NACHTSCHADUW

De politie staat altijd voor de club ter beschikking

Stad Gent

De politie in Gent zegt waakzaam te zijn. Of er meer politie op de been zal zijn dan anders, willen ze niet zeggen.

Meest gelezen