Videospeler inladen...

"Extra maatregelen nodig om de kwaliteit van onze waterlopen te verbeteren"

De waterkwaliteit in kanalen, beken en rivieren moet tegen 2027 flink verbeteren. Zo staat het in de wet. Maar een half miljoen mensen is niet aangesloten op de riolering. Dat moet dringend beter. Kenniscentrum Vlario vraagt daarom aan de gemeenten om extra maatregelen te nemen.

De kwaliteit van de waterlopen in Vlaanderen laat al decennia te wensen over. Boeren, bedrijven en huishoudens lozen nog te veel schadelijke stoffen. Zo bleek onlangs dat op 1 van de 3 meetpunten de nitraatnorm nog altijd wordt overschreden. Nitraat doet blauwwieren woekeren en vermindert de hoeveelheid zuurstof, wat schadelijk is voor dieren en planten. Nitraten belanden in het water door onder andere bemesting.

Vorige maand heeft de Vlaamse regering het zesde mestactieplan goedgekeurd. Het is de zesde poging om het lozen van nitraten en fosfaten aan banden te leggen. Maar ook de gemeenten moeten een tandje bijsteken. Een half miljoen mensen is nog altijd niet aangesloten op het riool. Vooral in Oost-Vlaanderen (27%) en Vlaams-Brabant (27%) zijn nog heel wat huizen niet aangesloten op het riool. Dat heeft te maken met afgelegen woningen in landelijke gemeenten.

Vlario roept daarom op om extra maatregelen te nemen. Anders is de deadline van 2027 niet haalbaar. "We merken dat de zuiveringsgraad de voorbije jaren minder snel toeneemt", zegt Wendy Francken van het kenniscentrum Vlario. "Gemiddeld met maar 5%, vroeger lag dat een pak hoger, tot 16% zelfs."

"Belangrijk is dat eerst de huizen worden aangesloten die in de buurt van drinkwaterwinning staan", vertelt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). "In de zogenaamde zoneringsplannen is een opsomming gemaakt welke gemeente wat nog moet doen en in welke volgorde." In totaal gaat om 200.000 woningen die in aanmerking komen voor zo'n aansluiting. Er zijn ook woningen die te ver afgelegen zijn.  Voor die huizen is de aanleg van een riolering te duur. Maar de eigenaars kunnen een individuele zuiveringsinstallatie laten plaatsen. Momenteel hebben 8.000 huizen zo'n aparte waterzuivering. Volgens de VMM komen nog 42.000 woningen in aanmerking voor zo'n installatie.

Ook de nitraat-en fosfaatverontreiniging moet drastisch omlaag

Katrien Smet, Vlaamse Milieumaatschappij

Als Vlaanderen de Europese norm voor de waterlopen wil halen, dan moet er nog 4 miljard geïnvesteerd worden.  "1,3 miljard ligt al vast," zegt Katrien Smet van de VMM,  "dus in totaal is er nog 2,7 miljard nodig. Maar belangrijk, dan moet de nitraat- en fosfaat­verontreiniging in de landbouw ook drastisch omlaag."  

Herbekijk hieronder de reportage in Het Journaal:

Videospeler inladen...

Meest gelezen