Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten.

Open VLD-voorzitter Rutten wil centraal eindexamen: "Dan weten we jaar na jaar hoe het gesteld is met ons onderwijs"

Het gaat niet te best met het niveau van ons onderwijs, zo bleek gisteren nog maar eens, en dat levert ook heel wat politieke discussies op. Ook Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten heeft zich met volle overtuiging in dat debat gegooid. Zij wil de kwaliteit van ons onderwijs meten met een centraal eindexamen en leerkrachten weer meer tijd geven voor hun kerntaak: lesgeven.

N-VA-voorzitter Bart De Wever haalde gisteren in "Terzake" opnieuw uit naar wat hij "pretpedagogie" noemt: de aandacht voor vaardigheden en "leuk" onderwijs. "Vandaag lijken de koepels bijna de promotor van die nivellering naar beneden", stelde hij. 

Zijn Open VLD-conculega Gwendolyn Rutten spreekt dat niet tegen in "De ochtend" op Radio 1. "Er schuilt wel waarheid in. Er wordt te veel naar pedagogen geluisterd en er is te weinig aandacht voor cognitieve kennis. Onderwijs kan je vooruithelpen, maar wel op voorwaarde dat je naar school gaat om iets te leren. Dat besef zijn we een beetje kwijt." 

Lieven Boeve, de topman van het katholieke onderwijs, wees in "Terzake" als verklaring voor de niveaudaling naar de diversere klassen en naar een gebrek aan middelen voor het basisonderwijs.  Maar uit de nieuwe studie van de KU Leuven blijkt dat vooral het niveau van de katholieke koepel gedaald is. Rutten spreekt dan ook van "struisvogelpolitiek". "Als je dan weigert de hand in eigen boezem te steken, heb je een probleem."

Wetenschappelijker

Rutten vindt dat we het onderwijs wetenschappelijker moeten benaderen. "We hebben geen cultuur van meten is weten. We geven veel geld aan het onderwijs, maar vragen heel weinig return. We weten niet of de doelstellingen gehaald worden."

We geven veel geld aan het onderwijs, maar vragen heel weinig return. We weten niet of de doelstellingen gehaald worden

Gwendolyn Rutten, voorzitter Open VLD

Daarom pleit zij voor een jaarlijks centraal eindexamen. "Dan weten we ook jaar na jaar hoe het gesteld is met ons onderwijs. Dan heb je een objectief meetinstrument." Hoe dat eindexamen opgesteld moet worden, is volgens haar aan de wetenschap, "zodat je daar geen discussies over hebt". 

Verder wil ze leerkrachten weer meer tijd geven voor hun kerntaak: les geven. "Minder paperassen, minder zorgtaken ook. Leerkrachten en ouders zeggen dat al heel lang. Ik stel vast dat de koepels dat niet willen horen."

"Beetje makkelijk van N-VA"

Ondanks de kritiek van De Wever en Rutten, zaten hun beider partijen wel degelijk in de Vlaamse regering. Bedoelen zij dan dat de schuld bij CD&V-minister van Onderwijs Hilde Crevits ligt? Rutten wil dat zo niet gezegd hebben: "Crevits heeft geprobeerd om heel veel dossiers tot een goed einde te brengen." 

Met deze coalitie had het toch meer mogelijk moeten zijn om af te stappen van dingen waarvan de wetenschap zegt dat ze helemaal niet veel zin hebben

Gwendolyn Rutten, voorzitter Open VLD

Toch heeft ze ernstige vragen bij de "zotternijen" in de hervorming van het secundair onderwijs en met de veel te beperkte middelen die voorzien waren voor het M-decreet. Het M-decreet stelt dat elke leerling met een beperking of stoornis recht heeft op inschrijving in een gewone school mits redelijke aanpassingen.

Maar daarvoor speelt ze de bal door naar N-VA. "Met permissie gezegd: ik vind het wel een beetje makkelijk van N-VA. Die partij is al 15 jaar aan de macht. Zij hebben mee gestemd voor een M-decreet zonder middelen en mee die hervormingen van het secundair onderwijs gedaan. Als ik één ding jammer vind, is dat het met deze coalitie toch meer mogelijk had moeten zijn om af te stappen van dingen waarvan de wetenschap zegt dat ze helemaal niet veel zin hebben."

Beluister hier het gesprek met Gwendolyn Rutten in "De ochtend" op Radio 1:

Meest gelezen