Video player inladen...

Sociale partners akkoord over grootste deel loonakkoord

De impasse in het loonoverleg lijkt doorbroken. De sociale partners gaan het grootste deel van het loonakkoord uitvoeren. Tegelijk starten ze verdere onderhandelingen over de verhoging van de minimumlonen.

Vorige week sprak de achterban van het ABVV een veto uit tegen het loonakkoord dat de sociale partners hadden gesloten. De socialistische vakbond had het vooral moeilijk met de beperkte verhoging van de minimumlonen en de algemene loonsverhoging van 1,1 procent.

Maar het ABVV is bereid om alle andere delen van het loonakkoord, zoals de verdeling van het geld voor hogere uitkeringen en pensioenen, de eindeloopbaanmaatregelen en de overuren wel goed te keuren. Net zoals alle andere sociale partners.

Wat met de punten waar het ABVV het niet mee eens is?

De loonsverhoging van 1,1 procent zal - zoals al bekend -door de regering opgelegd worden door een koninklijk besluit. "Die beperkte loonmarge is dus een regerings­beslissing", benadrukt het ABVV in een persbericht. "Het ABVV blijft bij zijn standpunt dat de loonmarge onvoldoende is én dat de loonnormwet fundamenteel moet worden aangepast om in de toekomst eerlijkere loonsverhogingen te bekomen."

Over dat andere obstakel, de verhoging van de minimumlonen, zal verder onderhandeld worden. In het loonakkoord was afgesproken dat de minimumlonen met 1,1 procent zullen stijgen, wat een verhoging van zo'n 10 cent per uur betekent. Het ABVV streeft naar een minimumloon van 14 euro per uur.  Een beslissing daarover zal pas vallen in juni, na de verkiezingen. Mocht daarover geen akkoord bereikt worden, dan blijft de rest van het loonakkoord sowieso gehandhaafd.

Het federaal bureau van het ABVV heeft ook beslist om op 14 mei een nationale actiedag voor koopkracht en tegen ongelijkheid te organiseren.

Herbekijk hieronder de reportage in Het Journaal:

Video player inladen...

Meest gelezen