Duurdere antibiotica dringen de overconsumptie nauwelijks terug

Ondanks de beslissing van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) om antibiotica duurder te maken voor patiënten daalt het gebruik ervan nauwelijks. Dat blijkt uit cijfers van de Christelijke Mutualiteit (CM). De factuur voor de ziekteverzekering daalt, maar de patiënt betaalt wel meer. De CM dringt aan op structurele maatregelen om het antibioticagebruik verder terug te dringen, door bijvoorbeeld artsen te beboeten die te veel voorschrijven.  

Sinds 1 mei 2017 zijn antibiotica duurder geworden voor de patiënt, een beslissing van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD), die zo hoopte de overconsumptie van die geneesmiddelen tegen te gaan. In de periode mei 2017-april 2018 is het aantal gebruikers gedaald met 0,97 procent in vergelijking met de periode mei 2016 - april 2017, de antibioticaconsumptie met 1,12 procent.  Niet echt een spectaculaire daling, al moet daarbij worden vermeld dat de cijfers zijn opgetekend in de periode vlak na het invoeren van de maatregel. 

De patiënt kiest zelf niet om antibiotica te gebruiken. Het zijn de artsen die de geneesmiddelen voorschrijven

Luc Van Gorp (CM)

Voor de patiënt zijn de gevolgen wél voelbaar, want hij betaalt dubbel zoveel, terwijl de factuur voor de ziekteverzekering met een kwart daalt. "Wij hebben al van in het begin gewaarschuwd dat de ingreep averechts zou inpakken", reageert Luc Van Gorp van de CM. "De patiënt kiest zelf niet om antibiotica te gebruiken. Het zijn de artsen die de geneesmiddelen voorschrijven." 

De CM wil dat artsen verantwoord voorschrijven. "Natuurlijk zijn er patiënten die aandringen om antibiotica te krijgen, maar finaal is het aan de arts om te beslissen", zegt Van Gorp. Hij pleit voor structurele maatregelen: dokters die antibiotica voorschrijven als het niet nodig is - bij virale infecties zoals griep bijvoorbeeld - zouden gedeeltelijk moeten opdraaien voor de extra kosten. Om het voorschrijfgedrag beter te kunnen opvolgen zouden elektronische voorschriften verplicht moeten worden gemaakt.

"Meer samenwerking tegen overconsumptie"

Onverantwoord gebruik van antibiotica maakt bacteriën alsmaar resistenter, en dat leidt tot meer overlijdens, meer ziekenhuisopnames en ziektes die langer duren. Volgens het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg schrijven niet alleen sommige huisartsen te vaak voor, maar slikken ook ouderen in woonzorgcentra te veel antibiotica.

Ook in de veesector worden nog altijd te veel antibiotica toegediend om de risico's op ziekte - en dus economisch verlies - zo klein mogelijk te houden. Hier is het antibioticagebruik verminderd, maar het kan nog beter. 

Daarom pleit het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg voor een actieplan waarbij federale en  regionale overheidsdiensten samenwerken met de medische sector, de veesector, onderzoeksinstellingen, universiteiten, landbouworganisaties en de voedings- en geneesmiddelenindustrie.

Meest gelezen