Video player inladen...

Evaluatie en feedback naar leerlingen zijn knelpunten voor Vlaamse scholen

Het overgrote deel van de scholen in Vlaanderen krijgt van de onderwijsinspectie een gunstig advies. Maar er zijn ook nog een aantal werkpunten, vooral wat betreft het bewaken van de kwaliteit en leerlingenevaluatie. Dat blijkt uit het jongste rapport van de onderwijsinspectie.

Voor de eerste keer ging de onderwijsinspectie na hoe scholen zelf de kwaliteit van hun onderwijs opvolgen. En dat blijkt een pijnpunt, zegt inspecteur-generaal Lieven Viaene. "Het evaluatiebeleid spoort niet met de onderwijsdoelen. Scholen evalueren niet goed of ze hun leerdoelstellingen halen en of de leerlingen de behandelde onderdelen van het leerplan voldoende beheersen. "

Scholen scoren in het algemeen goed voor klassieke talen en lichamelijke opvoeding, en er is een goed leer- en leefklimaat.  Maar driekwart van de scholen heeft wel nog werk met de kwaliteitsontwikkeling. In heel wat scholen belemmert een onvoldoende uitgewerkte leerlingenevaluatie de onderbouwing van de uitgereikte attesten.

De vele hervormingen die dit en volgend schooljaar in beweging gezet zijn, haken in op een aantal van de werkpunten die scholen hebben. Zo is sinds het begin van dit schooljaar leerlingenbegeleiding een erkenningsvoorwaarde, waardoor ook in het secundair onderwijs de brede basiszorg versterkt wordt. 

Bekijk de reportage uit "Het Journaal" hier:

Video player inladen...

Meest gelezen