Nicolas Maeterlinck

"Gevangenisstraffen voor kortveroordeelden nu ook effectief uitgevoerd"

De Kamercommissie Justitie heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat ervoor moet zorgen dat kortveroordeelden effectief gestraft worden. De strafuitvoeringsrechter zal voortaan bevoegd zijn en niet meer de minister. Vandaag wordt de uitvoering van gevangenisstraffen die korter zijn dan drie jaar geregeld door een omzendbrief van de minister van Justitie. In de praktijk komt dit erop neer dat de veroordeelden met straffen tot drie jaar onmiddellijk een enkelband krijgen.

Door deze wijziging kan elke veroordeelde met een gevangenisstraf tot en met drie jaar maar na één derde in aanmerking komen voor een voorwaardelijke invrijheidstelling. Dat is vandaag absoluut niet altijd het geval. Daarnaast worden de tijdsvoorwaarden voor beperkte detentie en elektronisch toezicht dezelfde als voor straffen boven de drie jaar.

"Door de procedure te vereenvoudigen kan dit stuk van de wet externe rechtspositie eindelijk in uitvoering komen, en zal het vanaf dan ook voor de korte straffen enkel een rechter zijn die de gevangenisstraf kan aanpassen en niet meer de uitvoerende macht", zegt Open VLD-Kamerlid Carina Van Cauter.

Deze wetswijziging zorgt ook voor een verandering wat betreft straffen onder de vier maand. Tot nu toe werden deze niet uitgevoerd. "Het is een goede zaak dat wij dit rechtzetten, want op deze manier roepen we het soms heersende gevoel van straffeloosheid een halt toe", zegt Van Cauter.

Meest gelezen