Jonas Hamers / ImageGlobe

Greenpeace: minder overheidsgeld voor auto doet CO2-uitstoot met 20% dalen tegen 2030

We kunnen de CO2-uitstoot tegen 2030 met 20 procent doen dalen, op voorwaarde dat er overheidsgeld wegvloeit van de auto naar de fiets en het openbaar vervoer. Dat concludeert Greenpeace uit een studie die het liet maken door Transport & Mobility Leuven (TML). De klimaatmaatregelen die daarin staan, zijn ook sociaal, zegt Greenpeace.

De uitstoot van het verkeer in ons land is een van de grootste uitdagingen in het klimaatbeleid, zegt Joeri Thijs van Greenpeace, maar als de overheid niets doet, zullen mensen de auto blijven nemen: “Een echt ambitieus klimaatbeleid kan niet om de stijgende uitstoot van ons verkeer heen. Publieke geldstromen verschuiven van de auto naar klimaatvriendelijke alternatieven is cruciaal om dat te doorbreken.”

TML berekende een alternatief beleidsscenario voor 2030, dat volgens Greenpeace realistisch is. Het berust op drie pijlers: het invoeren van een slimme kilometerheffing, het afbouwen van de salariswagen en het afschaffen van het fiscale voordeel voor professionele diesel. De inkomsten die daaruit voortvloeien, kunnen worden geïnvesteerd in openbaar vervoer en fietsinfrastructuur.

In het scenario van TML daalt de CO2-uitstoot met 20 procent in 2030. Dat is niet alleen goed voor het klimaat, zegt Greenpeace, het betekent ook minder luchtvervuiling, minder verkeersongevallen en minder files.

En niet onbelangrijk in het licht van de discussie over de kosten van al die klimaatmaatregelen: deze maatregelen zijn sociaal. Joeri Thijs: “Vandaag heeft 13,5 procent van de werkende bevolking een salariswagen. Het alternatief scenario voor 2030 komt iedereen ten goede: alle werknemers, dus ook de 86,5 procent zonder salariswagen, zullen kunnen genieten van een hoger nettoloon dankzij een verlaging van de lasten op arbeid.”

Maar met de daling van 20% in CO2-uitstoot zijn we er nog niet, blijkt uit de studie. Om de ambities van het klimaatakkoord van Parijs te halen, zal meer nodig zijn: meer elektrische auto’s (en een uitstapdatum voor auto’s op fossiele brandstof), betonstop, lokaal parkeerbeleid en vol inzetten op autodelen en andere innovaties. Voor Joeri Thijs van Greenpeace is het duidelijk: “De oplossingen liggen op tafel, de tijd van treuzelen is voorbij. De volgende regeringen moeten klimaatregeringen worden.”

Meest gelezen