Video player inladen...

Mantelzorgers die werken krijgen recht op verlof en een beter statuut

Mantelzorgers die hun job combineren met de zorg voor iemand uit hun directe omgeving, krijgen recht op een maand verlof, met een premie. Dat is beslist in de Kamercommissie Sociale Zaken. Bovendien zullen mantelzorgers die zelf een ziekte-uitkering hebben, die niet meer kunnen verliezen.

Mantelzorg is de extra zorg voor zorgbehoevenden door mensen uit hun directe omgeving. “Het werd mantelzorgers die de zorg combineren met een job steeds moeilijker gemaakt om die zorgtaken op te nemen", zegt Groen-Kamerlid Anne Dedry. "Maar met het mantelzorgverlof, en het behoud van de eigen sociale rechten, zorgen we ervoor dat mantelzorgers eindelijk de erkenning krijgen waar ze recht op hebben."

De uitkering tijdens het mantelzorgverlof is dezelfde als deze voor het thematisch verlof "medische bijstand" (1.035 euro voor een alleenstaande en 750 euro voor een samenwonende).  Het verlof zal voltijds één maand opgenomen kunnen worden (of halftijds twee maanden). Het is de bedoeling om dit stelselmatig op te trekken tot zes maanden (elk jaar zou er een maand bijkomen).

In Vlaanderen zijn er 150.000 mensen met een baan die regelmatig iemand uit hun omgeving helpen. Meestal gaat het om inwonenden. "Mantelzorger zijn een essentiële schakel in onze zorgsector", zegt Dedry. “Je kan ze niet genoeg ondersteunen, want de terugverdieneffecten zijn dubbel: op die manier vallen ze minder snel uit en je hebt extra handen naast de professionele zorgverstrekkers."

Het wetsvoorstel moet nog worden goedgekeurd in de Kamer, maar dat zou nog voor de verkiezingen rond moeten zijn.

Meest gelezen