James Arthur Photography

Onderwijs als verkiezingsthema, of hoe een electorale schoolstrijd de N-VA goed uitkomt

Sinds begin deze week staat onderwijs weer hoog op de politieke agenda. N-VA-voorzitter Bart De Wever hekelt de kwaliteitsdaling in ons onderwijs en wijst met de vinger naar de koepel van het Katholiek Onderwijs. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) krijgt het verwijt dat ze te dicht bij de koepel staat. Onderwijs lijkt weer een thema in de verkiezingscampagne te worden. Toeval of niet?

"Eigenlijk heeft Lieven Boeve van het Katholiek Onderwijs dit debat gelanceerd en op die manier de N-VA in de kaart gespeeld", zegt politicoloog Dave Sinardet van de VUB. Vorige week kwam die met zijn boek "Het evangelie volgens Lieven Boeve", waarin hij onder meer betoogt dat er te veel wordt geëist van leerlingen in het secundair onderwijs.

Ik heb het opgegeven om ongelukkig te zijn over een politieke discussie

Professor emeritus Jan Van Damme (KULeuven)

Vorige maandag haalde Bart De Wever (N-VA) het grote geschut boven. De aanleiding: een tekst van professor Jan Van Damme waarin die wijst op een aantal dingen die mislopen in het katholieke onderwijs, met als voorbeeld de discipline begrijpend lezen in het lager onderwijs. De Wever wijst met een beschuldigende vinger naar de "pretpedagogen", die te veel de nadruk leggen op welbevinden in plaats van op kennisverwerving. Het Katholiek Onderwijs en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) krijgen een flinke veeg uit de N-VA-pan. "Ik heb het opgegeven om ongelukkig te zijn over een politieke discussie", reageert Jan Van Damme cynisch. 

"Er is bij Bart De Wever al langer interesse voor het onderwijsthema, in het kader van een conflict met het Katholiek Onderwijs", duidt Sinardet. "Aan het begin van het schooljaar claimde hij trouwens al de ministerpost van Onderwijs voor zijn partij." Een nieuwe clash over onderwijs komt de N-VA-voorzitter niet slecht uit. "Zo kan hij in één beweging Hilde Crevits het vuur aan de schenen leggen, toch een van de sterkhouders van CD&V en een bedreiging voor de N-VA in West-Vlaanderen."

De N-VA-thema's waren wat in de verdrukking geraakt

Politicoloog Dave Sinardet (VUB)

Er is nog een reden waarom de heisa over onderwijs de N-VA goed uitkomt. "De N-VA-thema's waren wat in de verdrukking geraakt", zegt Dave Sinardet. "De crisis rond het migratiepact is wat op de achtergrond geraakt en de partij is wat minder positief in het nieuws gekomen door de visa-affaire waarbij een lokaal politicus betrokken is."

Volgens hem is er trouwens een link tussen het onderwijsdebat en het discours over migratie en integratie. "De N-VA kant zich tegen te veel nivellering in het onderwijs. Zo'n nivellering kan mee het gevolg zijn van een zich aanpassen aan leerlingen met een migratieachtergrond."

Wie had ooit kunnen voorspellen dat voedselveiligheid in 1999 zo'n bepalend verkiezingsthema zou worden?

Politicoloog Dave Sinardet (VUB)

Is het onderwijsthema een blijvertje in de campagne?  "Het zal zeker niet volledig verdwijnen, maar het is moeilijk om zoiets te voorspellen", zegt Sinardet. "Zoiets hangt vaak af van een gebeurtenis of bepaalde uitspraken."

"Wie had ooit kunnen voorspellen dat voedselveiligheid in 1999 zo'n bepalend verkiezingsthema zou worden?" Zoals we weten, leidde die dioxinecrisis tot een politieke aardverschuiving waardoor de christendemocraten naar de oppositie werden verwezen en de groenen voor het eerst in de regering kwamen. 

Meest gelezen