BELGA/BOGAERTS

Brusselse regering wil autogebruik met een kwart verminderen: meer ruimte voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer

De Brusselse regering heeft een nieuw mobiliteitsplan goedgekeurd. Tegen 2030 zouden er door dit plan 24 procent minder auto's in Brussel moeten rondrijden. Woonwijken worden autoluw gemaakt, er moet meer plaats komen voor fietsers en voetgangers en de metro wordt uitgebreid.

Dit jaar heeft Antwerpen de twijfelachtige eer gekregen om Brussel voorbij te steken als filehoofdstad van België, toch is het een open deur intrappen als we zeggen dat het verkeer in en rond Brussel regelmatig zeer moeizaam verloopt.

Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A) kwam de voorbije jaren in het nieuws met grote renovatiewerken aan verschillende tunnels en met de beslissing om grote toegangswegen te "deklasseren", dat wil zeggen om te vormen tot stadsboulevards waar de snelheidslimiet drastisch verlaagd wordt.

Op dat elan wil de Brusselse regering verdergaan. Er komen 50 woonwijken, waar de snelheid begrensd wordt tot 30 kilometer per uur. Die 50 woonwijken vormen een groot deel van het Brussels gewest, waardoor de facto een groot deel van Brussel autoluw wordt. Alleen op grotere assen zoals de kleine ring, de Louizalaan, de Keizer Karellaan enzovoort mag er nog 50 kilometer per uur worden gereden. En 70 km per uur wordt helemaal uitzonderlijk. Dat kan alleen nog op het binnenrijden van Brussel op de E40 en de A12 en misschien in delen van de Leopold II-tunnel (na de heraanleg).

"We moeten het doorgaand verkeer uit de wijken krijgen", aldus Smet. "Wijken moeten dus zoveel mogelijk autoluw worden gemaakt met zone 30. Die zone 30 moet je afdwingen, niet enkel door controle en boetes, maar ook door de inrichting van je straat. Er mag enkel nog bestemmingsverkeer in de wijken en dat moet traag verkeer zijn”, klinkt het. 

Minder auto, meer fiets en openbaar vervoer

De Brusselse regering wil "het private autobezit verminderen". Het openbaar vervoer zal verder worden uitgebreid om de sterke groei op te vangen. Op tien jaar tijd is het aantal verplaatsingen met tram, bus en metro nu al gestegen met meer dan 40 procent. Het aantal verplaatsingen met de fiets wil de regering "verdrievoudigen".

Dat laatste wil Brussel doen door fietssnelwegen aan te leggen naast spoorwegen en door gevaarlijke kruispunten anders in te richten. Drie kruispunten die regionale omroep Bruzz "de gevaarlijkste punten van Brussel" noemde (Meiser in Schaarbeek, Jules De Trooz in Laken en Sainctelette in Brussel) zullen heraangelegd worden.

Voor voetgangers moet het aangenamer worden zich te verplaatsen in de stad. "Nu is dat vaak niet het geval", zegt Pascal Smet. "Bijvoorbeeld wandelen van de Louizapoort naar de Grote Markt is niet echt aangenaam. We willen dat aanpakken door de openbare ruimte in te richten op maat van de voetganger." Concreet komen er acht wandelwegen die de Vijfhoek, zeg maar de Brusselse binnenstad, verbinden met de wijken errond.

Brussel wil ook meer mensen op het openbaar vervoer krijgen en investeert daarom ook fors in openbaar vervoer. In de komende tien jaar gaat er meer dan zes miljard naar de MIVB, de uitbater van het tram-, bus en metronetwerk in Brussel. Dat geld gaat ondermeer naar de verlenging en modernisering van de metro, naar bijkomende tramlijnen en naar een volledig elektrische busvloot. Zo zal de MIVB vanaf 2025 alleen nog elektrische voertuigen aankopen.

Het mobiliteitsplan is er gekomen na twee jaar voorbereiding: er is met allerlei partners, instellingen en gemeenten overlegd. Straks komt er nog een openbaar onderzoek waarbij inwoners hun opmerkingen kunnen formuleren. Hoe dan ook zal het aan de volgende regering zijn om het plan definitief goed te keuren en uit te voeren.    

Kritiek vanuit oppositie

Vanuit de oppositie vraagt de MR, de partij van de Franstalige liberalen, zich af of dit een mobiliteitsplan is of een verkiezingsplan, zo kort voor 26 mei. De liberalen wijzen er ook op dat de doelstellingen van eerdere mobiliteitsplannen nooit zijn gehaald.

Meest gelezen